Saltar apartados

Comunicat núm. 10: Termini i instruccions per a l'exercici del vot anticipat

GARANTIA DE L'EXERCICI DEL VOT ANTICIPAT

La TAULA Electoral, en ús de les seues competències i segons allò que s'ha fixat en l'article 7 del Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant, ha de vetlar per garantir la transparència, objectivitat i imparcialitat del procés electoral.

Per a garantir l'exercici del vot anticipat, es comunica a TOTES les candidatures que només podran accedir al local electoral (Registre de la Secretaria Administrativa del Consell d'Estudiants) les persones que vagen a exercitar el seu dret al vot.

En cas que alguna electora o elector necessitara ajuda per a complir el tràmit de vot, dins de les dependències de Registre de la Secretaria Administrativa del Consell d'Estudiants solament el personal d'aquesta unitat està facultat per a explicar-los el procediment establit, d'acord amb les instruccions que s'estableixen en el comunicat emès per aquesta Taula Electoral en referència a l'emissió del vot anticipat.

La Taula Electoral faculta al personal de la Secretaria Administrativa per a fer complir aquest comunicat, i si fóra necessari, no permetre l'entrada en les dependències a tota persona que no vaja a exercitar el dret a vot en el procés d'eleccions a la Presidència del Consell d'Estudiants.


INSTRUCCIONS PER A l'EMISSIÓ DEL VOT ANTICIPAT

La Junta Electoral comunica a les electores i electors que, segons determina el calendari electoral, el període de vot anticipat serà del 27 al 28 de febrer de 2018.

L'exercici del vot anticipat ha de fer-se en el Registre de la Secretaria Administrativa del Consell d'Estudiants.

El vot anticipat ha d'exercir-se en la forma que disposa l'article 28 del Reglament Electoral de la Universitat utilitzant el model de sol·licitud corresponent.

(Instància normalitzada per a l'emissió del vot anticipat veure doc)

A continuació, a efectes informatius, es reprodueix el citat precepte del Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant.

Article 28. Vot anticipat

1. L'electora o elector que vulga emetre el seu vot de forma anticipada haurà de fer-ho en els terminis previstos en el calendari electoral. L'emissió del vot anticipat exclou el dret a realitzar-ho presencialment.

2. L'electora o elector es personarà en el Registre General i sol·licitarà exercir el seu dret a vot anticipat, prèvia exhibició del seu document d'identificació (DNI, permís de conduir, passaport o Targeta d'Identificació Universitària -TIU).

3. La Secretaria General, per si, o a través de Registre General, expedirà a l'electora o elector, a sol·licitud del mateix, una certificació de la seua inscripció en el cens de la circumscripció on pertanga, un sobre grandària gran, un altre xicotet i la papereta de votació.

4. L'electora o elector, dins del termini establit a aquest efecte en el calendari electoral, introduirà la papereta en el sobre de menor grandària, i aquest, juntament amb la certificació d'inscripció en el cens, al seu torn, en el de grandària major. El sobre major ho dirigirà a la presidenta de la Junta Electoral amb indicació de la circumscripció i taula en la qual li correspon votar.

5. La Junta Electoral anotarà en el cens de les taules les electores o electors que hagen votat de forma anticipada i farà arribar el cens i la documentació relativa als vots anticipats a les presidentes o presidents de les taules corresponents, els qui, una vegada finalitzada la votació i realitzada l'oportuna anotació de vot en el cens, obriran el sobre major davant els membres de la taula i dipositaran el sobre xicotet dins de la urna procedent, procedint seguidament a barrejar els diferents vots, abans d'obrir l'urna per a l'escrutini.

La Taula Electoral
Alacant, 26 de febrer de 2018

Consell d'Estudiants


Universitat d'Alacant
Consell d'Estudiants, Aulari 1
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3675

Fax: (+34) 96 590 3776

Twitter: https://twitter.com/CEUA_

Facebook: https://www.facebook.com/CEUAlic

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464