Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 10-04-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (23-03-2017).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.

3.1. - Aprovació, si escau, de donacions a la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
            

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.

5.1.- Aprovació, si escau de les propostes de modificació de les Titulacions següents:

- Grau en Arquitectura.
- Grau en Enginyeria Robòtica.   

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Titulació següent:

- Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses.        

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
                        

5.3.- Aprovació, si escau, de la memòria del Títol de Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels següents Títols Propis per al curs 2017/2018:

- Màster en Màrqueting.
- PEP en Direcció i Gestió d'Empreses.
- PEP en Direcció i Gestió de RRHH.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de Cursos d'Especialització. Convocatòria març 2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.6.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les Titulacions de Grau.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.- Gerència.-

6.1.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 2, núm. 3 i  núm. 4 del pressupost 2016.        

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)
        

6.2.- Informe favorable, si escau, de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2016.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

6.3.- Aprovació, si escau, de la convocatòria del complement de Productivitat del PAS para 2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica d'aquesta (Grup A, Subgrup A1). Referència A01/17.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.- Assumptes de Tràmit

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del projecte d'EBT "Adhtech Polymers and Adhesives Engineering"

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.3.- Patents.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.4.- Ratificació, si escau, de la sol·licitud d'ajuda de la Resolució  de 20 de març de 2017 (DOCV 23 de març de 2017), de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a desembre de 2017; facultant al Vicerector de Cultura, Esport i Llengües, com a representant de la Universitat d'Alacant per a subscriure la sol·licitud.

Es ratifica per unanimitat (Veure doc)

8.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL                                  
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464