Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 16-04-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28-03-2019).

2.- Informe del Rector.
 

3.- Secretaria General.
 

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.1.1.- Nacionals.

3.1.2.- Internacionals

3.1.3.- Pràctiques.
 

4.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent vinculada a l’Oferta d’Ocupació Pública.

4.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de canvis d’Àrea de coneixement i/o Departament de places docents:

4.2.1.- Canvi d’àrea de coneixement de la plaça d’Ajudant Doctor DC04518, ocupada actualment per Diego Napp, que passa de l’Àrea de Geometria i Topologia a l’Àrea d’Àlgebra. Ambdós àrees estan adscrites al Departament de Matemàtiques.

4.2.2.- Canvi d’àrea de coneixement de la plaça de professora Associada DC04285, ocupada actualment per Mª Teresa Botella Prieto, que passa de l’Àrea d’Àlgebra, a l’Àrea de Geometria i Topologia. Ambdós àrees estan adscrites al Departament de Matemàtiques.

4.2.3.- Canvi d’àrea de coneixement i departament de la plaça d’Ajudant Doctor DC04168, ocupada actualment per José Vicente Pérez, que passa de l’àrea de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica a l’àrea d’Estadística i Investigació Operativa, del departament de Matemàtiques.

4.2.4.- Canvi d’àrea de coneixement de la plaça de professor Associat DC03940, ocupada actualment per Juan Blas Carpena Lucas, que passa de l’àrea d’Economia Aplicada a l’àrea de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica. Ambdós àrees estan adscrites al Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica.

Els dits canvis tindran efectes econòmics i administratius des de l’inici del curs acadèmic 2019/2020.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les Comissions de Selecció de Places de Funcionaris Docents.

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de Compatibilitats.

5.- Vicerectorat d’Estudis i Formació.

5.1.- Aprovació, si escau de la proposta de modificació del Màster Universitari en Cooperació al Desenrotllament.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Títols Propis que a continuació s’indiquen:

- Máster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2018/19).

- Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent (curs 2019/20).

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.
 

6.- Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d’actualització de les Normatives d’Acreditació (Valencià i Llengües Estrangeres) i de Capacitació.

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de la Normativa per la qual s’establixen els Certificats de Coneixement d’Espanyol de la Universitat d’Alacant i les equivalències d’altres títols, diplomes i certificats.

7.- Gerència.

7.1.- Informe favorable, si escau, de la Liquidació de Comptes 2018 de la Universitat d’Alacant i de les modificacions pressupostàries núm. 13 i 14.

7.2.- Aprovació, si escau, de la convocatòria del Complement de Productivitat del PAS 2019.
 

8.- Assumptes de Tràmit.

8.1.- Contractes d’Investigación-Prestación de Servicis.

8.2.- Patent.

8.3.- Premis Extraordinaris de Doctorat, convocatòria 2018/2019.
 

9.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 12 d'abril de 2019

 

LA SECRETÀRIA GENERAL,

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464