Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 17-05-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (10-04-2017).

2.- Informe del Rector.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Sr. António-Serge de Pinho Campinos com a Doctor Honoris causa per la Universitat d'Alacant.

4.- Secretaria General.

4.1. - Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de Règim Intern de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la data del Solemne Acte d'Obertura del Curs 2017/2018, que passa a ser el 13 de setembre.

4.3.- Aprovació, si escau, de donació a la Universitat d'Alacant.

4.4.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

4.4.1.- Nacionals.

4.4.2.- Internacionals

4.4.3-  Pràctiques.


5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

5.1.- Aprovació, si escau, de l'acord pel qual s'autoritza l'aplicació al Personal Docent i Investigador de les retribucions previstes en els articles 72,73 i 74 de la Llei 13/2016, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 de places de personal docent i investigador.

5.3.-Aprovació, si escau, de la proposta d'aprovació dels criteris per a la dotació de places dels cossos docents universitaris en funció de la taxa de reposició per a l'any 2017.

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

5.5.-Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a professor Emèrit del Sr. Mauro Hernández Pérez, pertanyent al departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, per al curs acadèmic 2017/2018:

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació per al curs acadèmic 2017/2018, dels contractes d'Emèrit de:

- Sr. Benjamí Oltra i Martín dels Santos, departament de Sociologia I.
- Sr. Enrique Rubio Cremades, departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
- Sr. Guillermo López Cueto, departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia.

5.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de canvis d'àrea de coneixement de les següents places de professor Associat.:

- Canvi d'àrea de coneixement de la plaça de Professor Associat DC02312, ocupada actualment per la Sra. Victoria Verdú Llorca, que passa de l'àrea de Comercialització i Recerca de Mercats a l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat, ambdues àrees del departament d'Economia Financera i Comptabilitat.

- Canvi d'àrea de coneixement de la plaça de Professor Associat DC03765, ocupada actualment pel Sr. Javier Gisbert Miralles, que passa de l'àrea d'Enginyeria de la Construcció a l'àrea d'Enginyeria Elèctrica, ambdues àrees del departament d'Enginyeria Civil.

Aquests   canvis  tindran  efectes  econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2017/2018.

5.8.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.9.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.10.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la titulació que a continuació es relaciona:

- Grau en Mestre en Educació Infantil.

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta dels Programes d'Estudis simultanis que a continuació es detallen:

- Programa d'Estudis Simultanis Grau en Mestre en Educació Primària i Grau en Humanitats.
- Programa d'Estudis Simultanis Grau en Mestre en Educació Primària i Grau en Filologia Catalana.


7.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

7.1.- Aprovació, si escau, de les Instruccions de Matrícula del curs 2017/2018.

 

8.-  Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau, de l'acord pel qual s'autoritza l'aplicació al Personal d'Administració i Serveis de les retribucions previstes en la disposició addicional vintè sisena de la Llei 14/2016, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.       

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de Carrera Professional.


9.- Assumptes de Tràmit

9.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

9.2.- Patents.


10.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 15 de maig de 2017.

LA SECRETÀRIA GENERAL                                    
Esther Algarra Prats

 

 

A continuació del Consell de Govern, se celebrarà la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat: 

- Taller Digital de la Universitat d'Alacant, S.A

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464