Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 17-05-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26-04-2018).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.-  Elecció de representants del Consell de Govern en el Patronat de la Fundació General.

3.2.- Elecció de representants del Consell de Govern en el Consell Social.

3.3.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3-  Pràctiques.

3.4.- Aprovació, si escau, de donació artística a la Universitat d'Alacant.


4.-
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments com a professors Emèrits per al curs acadèmic 2018/2019 de:

- Sra. Mª. Teresa Soler Roch, del Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres.
- Sra. Carmen Herrero Blanco, del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
- Sr. Lorenzo Abad Casal, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.
- Sr. Salvador Forner Muñoz, del Departament d'Humanitats Contemporànies.
- Sr. Enrique Louis Cereceda, del Departament de Física Aplicada.

4.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovació dels contractes d'Emèrit per al curs acadèmic 2018/2019 de:

- Sr. Benjamí Oltra y Martín de los Santos, del Departament de Sociologia I.
- Sr. Enrique Rubio Cremades, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
- Sr. Guillermo López Cueto, del Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia.
- Sr. Mauro Hernández Pérez, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

4.4.- Aprovació, si escau, de la Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants Doctores o Doctores, Ajudants i Professors Associats o Professores Associades (aprovada en Consell de Govern de 27/05/2010 i modificada en Consell de Govern de 25/01/2017).

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal del Sr. Ángel León Valle, professor Titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat, al Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per al curs acadèmic 2018/2019.

4.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de canvis d'Àrea de Coneixement i/o Departament de places docents:

- Proposta de canvi de Departament del Sr. Ignacio Negueruela Díez, Catedràtic d'Universitat, que ocupa la plaça DF02783, del Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, al Departament de Física Aplicada.

- Proposta de canvi d'àrea i Departament de la plaça de professor Associat DC02971, ocupada actualment pel Sr. Vicente Iborra Pallarés, que passa de l'Àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori, del Departament d'Edificació i Urbanisme, a l'Àrea d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports, del Departament d'Enginyeria Civil.

- Proposta de canvi d'àrea de la plaça de professor Associat DC03636, ocupada actualment per la Sra. María Luisa Rico Gómez, que passa de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar, a l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació. Ambdues àrees estan adscrites al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.

- Proposta de canvi d'àrea i Departament de la plaça de professor Associat DC02792, ocupada actualment per la Sra. Concepción Suarez Llorca, que passa de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, a l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, del Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica.

Aquests canvis tindran efectes econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2018/2019.

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

4.8.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.9.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018:

4.10.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.-  Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta del nou Títol Propi Expert en Arquitectures Cloud amb Amazon AWS i Google GCP.

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.

5.4.- Aprovació, si escau de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.


6.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de les Instruccions de Matrícula del curs 2018/2019.


7.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.-

7.1.- Aprovació, si escau, de l'actualització del Calendari d'Accions relacionades amb el Curs Acadèmic.


8.- Gerència.-

8.1.- Informe favorable, si escau, de la modificació pressupostària núm. 6 de 2018.

8.2.- Aprovació, si escau de la proposta de convocatòria de la Universitat d'Alacant, de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (Grup C, Subgrup C1), Ref. C03/18".


9.- Assumptes de Tràmit          

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adhesió de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant com a entitat constituent de la Plataforma Universitària d'Estudis Feministes i de Gènere (EUFEM).

9.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.    

9.3.- Patent.


10.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 15 de maig de 2018

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464