Saltar apartados

Acords del dia del Consell de Govern de 17-12-2019

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (22-11-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Informe favorable, si escau, del Projecte de Pressupostos de la Universitat d’Alacant per a l’any 2020 i de la relació de llocs de treball de PAS, i aprovació de la relació de llocs de treball del Personal Docent i Investigador.

S'informa per unanimitat (veure doc).

 

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió, de la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant a favor de Sr. Francisco Juan Martínez Mojica.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

5.- Secretaria General.

5.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’annex del Reglament per a l’actuació administrativa automatitzada de la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.2.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern de la Facultat d’Educació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.3.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Institut Universitari d’Investigació del Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.4.- Donacions UA.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

5.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.5.2.- Internacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.5.3- Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 5.6.- Designació de suplent (PAS) de la Junta Electoral.

                 -  MARIA DEL CARMEN YAGUE COLL

 

 

6.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

6.1.- Informe favorable, si escau, de la proposta d’assignació del component de mèrits de mobilitat docent i investigadora de 2019, avaluat per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

S'informa per unanimitat (veure doc).

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7.- Vicerectorat d’Estudis i Formació.

7.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis per al curs 2019/2020 i 2020/2021 que a continuació es relacionen:

- Expert/a en Subtitulació.

- Expert/a en Tractament i Cures Multidisciplinàries en Reumatologia.

- Expert/a en Violència de Gènere: Un Enfocament Interdisciplinari.

- Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental.

- Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marco de l’Economia Circular.

- PEP en Disseny, Noves Tecnologies i Gestió de la Innovació Aplicable al Sector del Calçat.

- PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.3.- Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8.- Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

8.1.- Aprovació, si escau, del Protocol de Protecció per a víctimes de violència de gènere. 

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.- Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d’adequació del Protocol d’assetjament sexual, assetjament per raons de sexe i per orientació sexual.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

10.- Gerència

10.1.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 7, 8 i 9 del 2019.

S'informa favorablement per unanimitat (veure doc).

10.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 26 de novembre de 2019 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’Escala Oficial-Especialista d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C10/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

              

11.- Assumptes de tràmit.

11.1.- Contractes d’Investigació/ Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

11.2.- Patent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

11.3.- Premis extraordinaris doctorat convocatòria 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

12.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464