Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 18-12-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (27-11-2018).

2.- Informe del Rector.

3.-Informe favorable, si escau, del Projecte de Pressupostos de la Universitat d'Alacant per a l'any 2019 i de la relació de Llocs de treball de PAS, i aprovació de la relació de llocs de treball del Personal Docent i Investigador.

4.-  Secretaria General.

4.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'annex del Reglament per a l'actuació administrativa automatitzada de la Universitat d'Alacant

4.2.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del  Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

4.3.1.- Nacionals.

4.3.2.- Internacionals

4.3.3-  Pràctiques.


5.- Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la venda de participacions de l'Empresa de Base Tecnològica MEDALCHEMY, S.L.

5.2.- Aprovació, si escau, de la venda de participacions de l'Empresa de Base Tecnològica OLAX 22, S.L., així com la pèrdua de la seua condició d'EBT de la Universitat d'Alacant.

5.3.- Aprovació, si escau, de la venda de participacions de l'Empresa de Base Tecnològica BIONOSRUM PEST CONTROL, S.L., així com la pèrdua de la seua condició d'EBT de la Universitat d'Alacant.


6.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

6.1.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació del component de mèrits de mobilitat docent i investigadora de 2018, avaluat per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


7
.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Títols Propis per als cursos 2018/19 i 2019/20.

7.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.


8.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges.

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa sobre Evaluación Curricular mitjançant compensació de qualificacions de l'alumnat de Títols de Grau i de Màster de la Universitat d'Alacant.


9.- Vicerectorat de Campus i Tecnologia.-

9.1.- Aprovació, si escau, de la Normativa d'ús dels Serveis Multimèdia.


10.- Gerència.

10.1.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de 2018.

10.2.- Aprovació, si escau, del Calendari Laboral per a l'any 2019.

10.3.- Aprovació, si escau, de les següents resolucions:

- Resolució de 3 de desembre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica d'aquesta (grup A, subgrup A1). Referència A03/18.

- Resolució de 3 de desembre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C12/18.

- Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C13/18.


11.- Assumptes de Tràmit.-

11.1.- Informe Favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa PINGVALUE SPAIN, S.L. a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible".

11.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa de Base Tecnològica Space Farmers, S.L., i entre la Universitat d'Alacant i l'empresa Smart Social City, S.L.U., vinculades al Parc Científic d'Alacant.

11.3.- Premis Extraordinaris Doctorat convocatòria 2018/2019.


12
.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 14 de desembre de 2018

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464