Saltar apartados

ordre del dia del consell de govern de 19-06-2019

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (20-05-2019).

 

2.- Informe del rector.

 

3.- Presentació de l’Informe de seguiment del Pla Estratègic durant l’any 2018.[1]

 

4.- Secretaria General.

4.1.- Aprovació, si escau, de donació  artística a la Universitat d’Alacant.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

4.2.1.- Nacionals.

4.2.2.- Internacionals.

4.2.3- Pràctiques.

               

5.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

5.1.- Aprovació, si escau, de la pròrroga de la Comissió de Serveis a favor del professor Rafael Carrasco Jiménez, com a expert nacional en el European Research Council Executive Agency de Brussel·les. Aquesta pròrroga tindrà efectes econòmics i administratius des del 16 d’agost de 2019 fins al 15 d’agost de 2020.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

 

6.- Vicerectorat d’Estudis i Formació.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial de la Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant.

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les titulacions oficials que a continuació es detallen per al curs acadèmic 2019/2020:

- Grau en Infermeria

- Grau en Màrqueting

6.3.- Aprovació, si escau de la proposta de modificació del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

6.4.- Aprovació, si escau, de l’estructura del Programa Obert de Postgrau per al curs acadèmic 2019/2020.

6.5.- Aprovació, si escau de la nova proposta del PEP en Tècniques d’Anàlisi i Gestió Intel·ligent de Negocis per al curs acadèmic 2019/2020.

6.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels títols propis que a continuació es detallen:

  • PEP en Gestió del Patrimoni (curs 2018/2019).
  • PEP en Competències Personals i Laborals en Entorns d’Ocupació amb Suport (curs 2019/2020).
  • PEP en Tecnologia del Color en el Sector Automoció (curs 2019/2020).
  • Màster en Nous Processos Polítics i Constitucionals (curs 2019/2020).
  • Expert en Fotografia Contemporània i Projecte d’Autor (curs 2019/2020).
  • Expert en Elaboració Artesana de Gelats (curs 2019/2020).

 

6.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

 

7.- Vicerectorat de Planificació Econòmica.

7.1.- Informe favorable, si escau, a la reformulació de Comptes anuals 2018 de la Universitat d’Alacant.

 

8.- Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació.

8.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de les Instruccions de matrícula per al curs 2019/2020.

8.2.- Nomenament vocal titular Comissió Avaluació Curricular per Compensació de Qualificacions.


9.- Gerència.

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de resolució de 3 de juny de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C04/19.          

               
10.- Assumptes de tràmit.

10.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Visual Interbyte S L, i entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Esprintadora Megacentros del Deporte S L, vinculades al Parc Científic d’Alacant.

10.2.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració de Bé d’Interès Cultural amb categoria de zona arqueològica del jaciment arqueològic de la cova del Comte (Pedreguer, Marina Alta).

10.3.- Aprovació, si escau, de sol·licitud d’adhesió de la Universitat d’Alacant a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians amb la designació de Ferran Isabel i Vilar, director del Servei de Llengües de la UA, com a titular, i Robert Escolano López, subdirector de Llengües del Servei de Llengües de la UA, com a suplent.

10.4.- Contractes d’Investigació i Prestació de Serveis.                        

10.5.- Patents.

10.6.- Premis extraordinaris de doctorat, convocatòria 2018/2019.

11.- Torn obert de paraules.

Alacant, 14 de juny de 2019
La secretària general
Esther Algarra Prats


 [1] Per a l’exposició d'aquest punt es convida al Consell de Govern el professor Ramón Rizo (art. 7.4 del Reglament de règim intern del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant).

 

 

 

 

 

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464