Saltar apartados

acords del Consell de Govern de 20-02-2020

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (24-01-2020).

 

2.- Informe del Rector.

 

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'annex del Reglament per a l'actuació Administrativa Automatitzada de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.2.2.- Internacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.2.3- Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de plantilla docent (vinculada a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran la Comissió de Selecció d'una Plaça de Funcionari Docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació per al curs 2020/2021 de les titulacions oficials de grau que a continuació es relacionen:

- Grau en Màrqueting.

- Grau en Arquitectura Tècnica.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.2.- Aprovació, si escau, del Programa d'Estudis Simultanis en Física i Matemàtiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la memòria del programa de doctorat en Síntesi Orgànica.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis per als cursos 2019/2020 i 2020/2021 que a continuació es relacionen:

a) Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere (curs 2019/2020).

b) PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica (curs 2019/2020).

c) PEP en Arròs i Alta cuina Mediterrània (curs 2019/2020).

d) PEP en Comerç Internacional (curs 2019/2020).

e) PEP en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport (curs 2019/2020).

f) PEP en Màrqueting (curs 2019/2020).

g) PEP en Tecnologia del Color per al Sector Automoció (curs 2019/2020).

h) PEP en Propietat Intel·lectual i Innovació Digital (curs 2020/2021).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

6.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendari Acadèmic de Grau i Màster curs 2020-2021.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendari Acadèmic de Doctorat curs 2020-2021.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7.- Gerència.-

7.1.- Informe favorable, si escau a la modificació de la RPT.

S'informa favorablement per unanimitat (veure doc).

7.2.- Informe de Liquidació del Pressupost 2019.

S'informa.

7.3.- Aprovació, si escau, a la modificació de la normativa interna per la qual es regula el sistema de selecció a través del concurs oposició, per a les convocatòries d'ingrés a les diferents escales administratives de la Universitat d'Alacant pel sistema general d'accés lliure.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Contractes d'Investigació-Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.- Torn obert de paraula.

 

10.- Convocatòria d'eleccions a rectora o rector i aprovació, si escau, de la proposta de Calendari Electoral per a les eleccions a rectora o rector.

Es convoquen eleccions a Rectora o Rector i s'aprova per unanimitat el Calendari Electoral per a les eleccions a Rectora o Rector (veure doc).

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464