Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 20-05-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, del acta de la sessió anterior (16-04-2019).

 S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General).

 

2.- Informe del rector.

 

3.- Secretaria General.

 

3.1.- Aprovació,  si escau, de la proposta de  concessió del Llorer d'Or a Sr. Vicente del Bosque González.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

3.2.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

3.2.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

3.2.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

3.3.- Designació dels components, titulars i suplents de la Junta Electoral.

 PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT A TEMPS COMPLET

- Titulars:

SEVILLANO CALERO, FRANCISCO
GALLEGO DURAN, FRANCISCO JOSE
RIBERA BLANES, MARIA BEGOÑA

- Suplents:

VAZQUEZ PEREZ, SONIA
RUIZ CONDE, MARIA DEL ENAR
LAPIEDRA GUTIERREZ, EVA

ESTUDIANTS

- Titulars:

SÁNCHEZ ESCOLAR, SERGIO
IZA GUAMAN, DENNIS PAUL
RUIZ DE LA SIERRA PASTOR, VICTORIA

- Suplents:

ARANDA HORTELANO, EDUARDO
GIL BELTRÁN, CARLOTA
HORTAL QUESADA, ÁNGELA

 

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS A TEMPS COMPLET

- Titulares:

RECHE LACASAÑA, MARINA
HANDRICH OSSET, NIEVES
MOLINA JALDO, EVA VIOLETA

- Suplentes:

FERNANDEZ PACHECO, RAUL
GARCIA RICO, JUAN ENRIQUE
BORRAS GARCIA-VISO, MARIA

 

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

 

4.1. Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.2. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de professors emèrits per al curs acadèmic 2019/2020:

- Marco Antonio López Cerdà, del Departament de Matemàtiques.
- Emilio La Parra López, del Departament d'Humanitats Contemporànies.
- Miguel Ángel Lozano Marco, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
- José Carlos Rovira Soler, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
- Daniel Prats Rico, del Departament d'Enginyeria Química.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.3. Aprovació, si escau, de les propostes de renovació dels contractes de professorat emèrit per al curs acadèmic 2019/2020:

- Mª. Teresa Soler Roch, del Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres.
- Carmen Herrero Blanco, del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
- Salvador Forner Muñoz, del Departament d'Humanitats Contemporànies.                   
- Enrique Louis Cereceda, del Departament de Física Aplicada.
- Lorenzo Abad Casal, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.
- Mauro Hernández Pérez, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

4.4. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal d'Ángel Lión Valle, professor titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat, al Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

4.5. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal de Roque Moreno Fonseret, Catedràtic d'Universitat del Departament d'Humanitats Contemporànies, al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, per als cursos acadèmics 2019/2020 i 2020/2021.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.6. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de comissió de serveis a favor de Fernando de Lucas i Murillo de la Cueva, catedràtic d'escola universitària de la Universitat Complutense de Madrid, per a impartir docència en el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant, durant el curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.7. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de col·laborador honorífic per al curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.8. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.9. Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4.10. Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

5. Vicerectorat d'Estudis i Formació.

 

5.1. Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

a) PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica (curs 2018/19).
b) PEP en Direcció i Gestió de Recursos Humans (curs 2018/19).
c) PEP en Direcció i Gestió d'Hotels (curs 2018/19).
d) PEP en Direcció i Gestió d'Empreses (curs 2018/19).
e) Expert en Arquitectures Cloud amb Amazon AWS i Google (curs 2018/19).
f) Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions (curs2018/19).
g) Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2018/19).
h) Expert en Direcció Comercial i Vendes (curs 2019/20).
i) Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent (curs 2019/20).
j) Màster en Tributació (curs 2019/20).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

5.2. Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

6. Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.

 

6.1.- Aprovació, si escau, de les Instruccions de Matrícula del curs 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

 

7.1. Aprovació si escau de la modificació de la Normativa de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8.- Gerència.-

 

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 14 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (grup C, subgrup C1). Referència C02/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 14 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (grup C, subgrup C1). Referència C03/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.- Assumptes de tràmit.

 

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Contracte de Prestació de Serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa Canapar Ibèrica S.L, vinculada al Parc Científic d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.2.- Contractes de recerca-prestació de serveis.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.3.- Patent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de sol·licitud d'aportació econòmica del 43% i del 50% del caixet de 2 obres a l'Institut Valencià de Cultura en el marc del Circuit Cultural Valencià.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

10.- Torn obert de paraula.

 

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464