Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 20-05-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, del acta de la sessió anterior (16-04-2019).

 

2.- Informe del rector.

 

3.- Secretaria General.

 

3.1.- Aprovació,  si escau, de la proposta de  concessió del Llorer d'Or a Sr. Vicente del Bosque González.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

3.2.1.- Nacionals.

3.2.2.- Internacionals

3.2.3-  Pràctiques.

3.3.- Designació dels components, titulars i suplents de la Junta Electoral.

               

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

 

4.1. Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

4.2. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de professors emèrits per al curs acadèmic 2019/2020:

-       Marco Antonio López Cerdà, del Departament de Matemàtiques.

-       Emilio La Parra López, del Departament d'Humanitats Contemporànies.

-       Miguel Ángel Lozano Marco, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

-       José Carlos Rovira Soler, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

-       Daniel Prats Rico, del Departament d'Enginyeria Química.

4.3. Aprovació, si escau, de les propostes de renovació dels contractes de professorat emèrit per al curs acadèmic 2019/2020:

- Mª. Teresa Soler Roch, del Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres.

- Carmen Herrero Blanco, del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

- Salvador Forner Muñoz, del Departament d'Humanitats Contemporànies.                   

- Enrique Louis Cereceda, del Departament de Física Aplicada.

- Lorenzo Abad Casal, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.

- Mauro Hernández Pérez, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.

4.4. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal d'Ángel Lión Valle, professor titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat, al Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per al curs acadèmic 2019/2020.

4.5. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal de Roque Moreno Fonseret, Catedràtic d'Universitat del Departament d'Humanitats Contemporànies, al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, per als cursos acadèmics 2019/2020 i 2020/2021.

4.6. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de comissió de serveis a favor de Fernando de Lucas i Murillo de la Cueva, catedràtic d'escola universitària de la Universitat Complutense de Madrid, per a impartir docència en el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant, durant el curs acadèmic 2019/2020.

4.7. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de col·laborador honorífic per al curs acadèmic 2018/2019.

4.8. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

4.9. Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

4.10. Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

 

5. Vicerectorat d'Estudis i Formació.

 

5.1. Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

a) PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica (curs 2018/19).

b) PEP en Direcció i Gestió de Recursos Humans (curs 2018/19).

c) PEP en Direcció i Gestió d'Hotels (curs 2018/19).

d) PEP en Direcció i Gestió d'Empreses (curs 2018/19).

e) Expert en Arquitectures Cloud amb Amazon AWS i Google (curs 2018/19).

f) Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions (curs2018/19).

g) Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2018/19).

h) Expert en Direcció Comercial i Vendes (curs 2019/20).

i) Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent (curs 2019/20).

j) Màster en Tributació (curs 2019/20).

5.2. Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

 

6. Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.

 

6.1.- Aprovació, si escau, de les Instruccions de Matrícula del curs 2019/2020.

 

7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

 

7.1. Aprovació si escau de la modificació de la Normativa de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant.

 

8.- Gerència.-

 

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 14 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (grup C, subgrup C1). Referència C02/19.

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 14 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (grup C, subgrup C1). Referència C03/19.

 

9.- Assumptes de tràmit.

 

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Contracte de Prestació de Serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa Canapar Ibèrica S.L, vinculada al Parc Científic d'Alacant.

9.2.- Contractes de recerca-prestació de serveis.

9.3.- Patent.

9.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de sol·licitud d'aportació econòmica del 43% i del 50% del caixet de 2 obres a l'Institut Valencià de Cultura en el marc del Circuit Cultural Valencià.

 

10.- Torn obert de paraula.

 

 

Alacant, 16 de maig de 2019

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464