Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 20-07-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-06-2018).

S'aprova per unanimitat (Veure documentació en Secretaria General).

2.- Informe del Rector.


3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a Doctora Honoris causa de:

        - Sra. Teresa Ortiz-Gómez a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Donacions artístiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
    

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.2.- Aprovació, si escau, de les propostes dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida al professor Luis Alberto Escapa García, Titular d'Universitat del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis a la Universitat de Lleó, des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.4.- Aprovació, si escau, de la concessió de comissió de serveis al professor Antonio Alaminos Chica, Catedràtic de la Universitat d'Alacant, per a ocupar un lloc de Director del departament de Recerca del Centre de Recerques Sociològiques de Madrid, des de l'11 de juliol de 2018 fins al 10 de juliol de 2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de la derogació del Capítol V del Pla d'Ordenació Integral: Programa de Modulació del Complement Autonòmic.

S'aprova per unanimitat.

4.6.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació de retribucions addicionals del Personal Docent i Investigador de 2018.

S'informa favorablement per unanimitat.

4.7.- Aprovació, si escau, de la derogació a partir del curs 2019/2020 de l'acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2013 pel qual s'establien els Criteris per a la reducció docent del professorat major de 60 anys.

S'aprova per majoria.

4.8.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regula la dedicació docent del personal docent i investigador funcionari o amb contracte laboral indefinit.

S'aprova per majoria (Veure doc)

4.9.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d'àrea de coneixement de la plaça de professor Associat DC03390, ocupada actualment per Fernando García del Castillo López, que passa de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar, a l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal. Ambdues àrees estan adscrites al departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.  Aquest canvi tindrà efectes econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.10.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.11.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.12.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació, per al curs 2018/19, dels Títols Propis que a continuació es relacionen:

          - PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània.
          - PEP en Competències Personals i laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport.
          - Expert en Programació amb Tecnologies web.
          - Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació si, procedeix, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.- Vicerectorat de Planificació Econòmica.-

6.1.- Informe favorable, si escau, dels preus públics dels espais del Centre Incubador d'empreses.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)      

7.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

7.1.- Aprovació, si escau, del procediment d'aplicació de la Normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de màster universitari de la Universitat d'Alacant (Normativa publicada en el BOUA de 5 de juny de 2018).

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


8.-  Vicerectorat de Responsabilitat social, Inclusió i Igualtat.-

8.1.-   Aprovació, si escau, de l'I Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant (2018-2020).

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


9.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.-

9.1.- Aprovació, si escau, del model d'avaluació de l'activitat docent del professorat (Docentia-UA).

S'aprova per majoria (Veure doc)

10.- Gerència.-

10.1.- Informe favorable, si escau, de la RPT del Personal d'Administració i Serveis.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

10.2.- Aprovació, si escau, de l'oferta d'ocupació pública Personal d'Administració i Serveis de 2018, i aprovació, si escau, de la modificació de l'oferta d'ocupació pública de Personal d'Administració i Serveis de 2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

10.3.- Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per majoria (Veure doc)

10.4.- Aprovació, si escau, de l'acord per a completar les retribucions durant períodes d'incapacitat temporal.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

10.5.- Aprovació, si escau, de la resolució de 10 de juliol de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Centres de Documentació d'aquesta (Grup A, Subgrup A2). Referència B02/18.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


11.- Assumptes de Tràmit.-

11.1.- Ratificació, si escau, de la participació de la Universitat d'Alacant en el Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE).

 Es ratifica per unanimitat.

11.2.- Aprovació, si escau, de la designació de representant de la Universitat d'Alacant en la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE).

S'aprova per unanimitat la designació del Sr.Juan Llopis Taverner (Vicerector de Relacions Internacionals).

11.3.- Informe Favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa GLEN BIOTECH S.L. a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

11.4.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

11.5.- Patent.      

S'aprova per unanimitat (Veure doc)         

12.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464