Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 22-03-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26-02-2018).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.

3.1.- Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte de Clausura del Curs 2017/2018, el dia 25 de maig.

3.2.-  Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte d'Obertura del Curs 2018/2019, el dia 13 de setembre.

3.3.-  Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3-  Pràctiques.

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018 de places de personal docent i investigador.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de Vènia Docendi a favor d'Aida Cristina Galiano Martínez, per a cobrir la plaça de professor Associat de l'Àrea d'Estadística en l'Escola Universitària Adscrita de Relacions Laborals d'Elda.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de Vènia Docendi a favor de Francisco Matías Hita López, per a cobrir la plaça de professor Associat de l'Àrea de Prevenció de Riscos Laborals en l'Escola Universitària Adscrita de Relacions Laborals d'Elda.

4.4.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació de retribucions addicionals del Personal Docent i Investigador de 2018.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.-  Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la titulació oficial que a continuació es relaciona:

-  Grau en Administració i direcció d'empreses

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la titulació oficial de Màster Universitari en Gestió Pesquera Sostenible.

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis que a continuació es relacionen:

- Màster en Medicina Reproductiva (cursos 2017/18 i 2018/19).
- Expert en MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) (curs 2017/18).

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.- Assumptes de Tràmit          

6.1.- Informe Favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE ENERGÍA S.A.P.I. DE C.V. a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

6.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.                         

6.3.- Premi Extraordinari.

7.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 16 de març de 2018

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

 

A continuació del Consell de Govern, se celebraran les Juntes Generals d'Accionistes de les Societats:

- Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, S.A.
- Taller Digital de la Universitat d'Alacant, S.A.

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464