Saltar apartados

acords del consell de govern de 22-11-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (25-10-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Secretaria General

3.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.2.- Donació artística.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.3.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.3.3- Pràctiques

S'aprova per unanimitat (veure doc).

              

4.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

              

5.- Vicerectorat d’Estudis i Formació

5.1.- Aprovació, si escau, del Projecte de Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres sobre Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del grau en Relacions Internacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del màster universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de títols propis per al curs 2019/20 que a continuació es relacionen:

a)     Pressupostos actualitzats dels títols propis vigents  (veure doc1, doc2).

b)     PEP en competències laborals en entorns d’ocupació amb suport  (veure doc).

c)     PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica  (veure doc).

d)     Expert/a en Violència de Gènere: Un enfocament interdisciplinari  (veure doc).

S'aprova per unanimitat.

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta d’extinció de títols propis per al curs acadèmic 2020/21.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.8.- Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

6.- Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació

6.1.- Aprovació, si escau, del calendari de les proves d’accés per a majors de 40 anys, curs 2019-20.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.2.- Aprovació, si escau, de l’actualització de l’annex del barem de les proves d’accés per a majors de4 0 anys, curs 2019-20.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7.- Gerència

7.1.- Aprovació, si escau, del Calendari Laboral per a l’any 2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.2.- Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública 2019 per al PAS.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.3.- Aprovació, si escau, de la resolució de 12 de novembre del 2019 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’Escala Operador d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C09/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.4.- Aprovació, si escau, de la resolució de 12 de novembre del 2019 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’Escala Especialista d’Arxius, Biblioteques i Centres de la Documentació d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C08/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8.- Assumptes de Tràmit              

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Lynx View SL, vinculada al Parc Científic d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Alien Technologies SL, vinculada al Parc Científic d’Alacant. 

S'aprova per unanimitat (veure doc).
   

8.3.- Contractes d’Investigació-Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

8.4.- Patents.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

8.5.- Premis Extraordinaris 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.- Torn obert de paraula

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

 

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464