Saltar apartados

ordre del dia del consell de govern de 22-11-2019

Reunió Ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el pròxim dia 22 de novembre (divendres) a les 9:30 h en primera convocatòria i a les 10:00h en segona, amb el següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (25-10-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Secretaria General

3.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat d’Alacant.

3.2.- Donació artística.

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals

3.3.2.- Internacionals

3.3.3- Pràctiques

              

4.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

4.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

4.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

              

5.- Vicerectorat d’Estudis i Formació              

5.1.- Aprovació, si escau, del Projecte de Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres sobre Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del grau en Relacions Internacionals.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del màster universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils.

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible.

5.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de títols propis per al curs 2019/20 que a continuació es relacionen:

a)     Pressupostos actualitzats dels títols propis vigents.

b)     PEP en competències laborals en entorns d’ocupació amb suport

c)     PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica.

d)     Expert/a en Violència de Gènere: Un enfocament interdisciplinari.

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta d’extinció de títols propis per al curs acadèmic 2020/21.

5.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

5.8.- Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

 

6.- Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació

6.1.- Aprovació, si escau, del calendari de les proves d’accés per a majors de 40 anys, curs 2019-20

6.2.- Aprovació, si escau, de l’actualització de l’annex del barem de les proves d’accés per a majors de4 0 anys, curs 2019-20.

 

7.- Gerència

7.1.- Aprovació, si escau, del Calendari Laboral per a l’any 2020.

7.2.- Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública 2019 per al PAS.

7.3.- Aprovació, si escau, de la resolució de 12 de novembre del 2019 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’Escala Operador d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C09/19.

7.4.- Aprovació, si escau, de la resolució de 12 de novembre del 2019 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’Escala Especialista d’Arxius, Biblioteques i Centres de la Documentació d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C08/19.

 

8.- Assumptes de Tràmit              

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Lynx View SL, vinculada al Parc Científic d’Alacant.

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa Alien Technologies SL, vinculada al Parc Científic d’Alacant.             

8.3.- Contractes d’Investigació-Prestació de Serveis.

8.4.- Patents

8.5.- Premis Extraordinaris 2018/2019.

 

9.- Torn obert de paraula

 

Alacant, 20 de novembre de 2019

LA SECRETÀRIA GENERAL

 

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464