Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 24-11-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26-10-16).

2.- Informe del Rector.

3.-  Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.1.1.- Nacionals.

3.1.2.- Internacionals

3.1.3-  Pràctiques.

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professora.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de Vènia Docendi a favor del Sr. Jesús Quilez Calderón, per a cobrir la plaça d'Associat de l'assignatura “Historia Econòmica, Política i Social dels S. XX i XXI” a l'Escola Universitària Adscrita de Relacions Laborals d'Elda.

4.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels graus que a continuació es relacionen:

- Grau en Traducció i Interpretació.
- Grau en Enginyeria Civil.
- Grau en Arquitectura Tècnica.
- Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de dobles titulacions internacionals que a continuació es detallen:

- Grau en ADE per la Universitat d'Alacant i Grau en Business Administration per la Northwestern State University of Louisiana
- Grau en Criminologia per la Universitat d'Alacant i Grau en Dret per la Universidade do Val do Itajai (UNIVALI).

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

5.4.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.


6.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

6.1.- Aprovació, si escau, del Calendari de les proves d'accés per a majors de 40 anys, curs 2016-17.

6.2.- Aprovació, si escau, de l'actualització de l'annex del barem de les proves d'accés per a majors de 40 anys, curs 2016-17.


7.- Vicerectorat de Campus i Tecnologia.-

7.1.- Aprovació, si escau, d'actuació respecte a terrenys del Campus.

8.- Gerència.-

8.1.- Informe favorable, si escau, de l'expedient de Modificació Pressupostària d'Incorporació de Romanents.

8.2.-  Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions.

8.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica d'aquesta (Grup A, Subgrup A1). Referència A03/16.

8.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica d'aquesta (Grup A, Subgrup A1). Referència A04/16.

9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.- Premis Extraordinaris 2015/2016

9.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.    

9.3-  Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L. a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible. 

10.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 22 de novembre de 2016

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464