Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 25-01-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (16-12-16).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenament com a Doctors  Honoris causa de:

- Sr. Ángel Viñas a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.
- Sra. Denise Scott Brown a proposta de l'Escola Politècnica Superior.
- Sr. Nicholas José Talbot a proposta de la Facultat de Ciències.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament de Règim Intern de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.- Aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.4.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Departament de Matemàtiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.5.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Mercantil i Dret Processal.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.6.-  Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.6.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.6.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.6.3-  Pràctiques.      

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.2.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació del component de mèrits de mobilitat docent i investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

S'informa favorablement per unanimitat.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants, Ajudants Doctoes o Doctors i Professors Associats o professores Associades, aprovada en Consell de Govern de 27 de maig de 2010.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.4.-  Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació del Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia pel de Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Llorer d'Or a Bernat Capó.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


7.-  Gerència.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (Grup C, Subgrup C1) Ref.C01/17.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Aprovació, si escau, a la proposta d'aadhesión de la Universitat d'Alacant a la sol·licitud presentada pels Ajuntaments de Villena i Novelda per a iniciar el procés d'ampliació de la línia C-3 de Rodalies entre Alacant i Villena, tal com arreplega el Pla d'Infraestructures ferroviàries de Rodalies per a la Comunitat Valenciana presentat en 2010.         

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
   

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adhesió a la proposta iniciada per l'Ajuntament de Mutxamel per a la declaració com bé d'interès cultural dels azudes i sistema de reg de l'horta d'Alacant situats  en el terme municipal de Mutxamel.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.3.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adhesió a la proposta de l'Ajuntament de Villena per a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de Villena a l'I.E.S. Hermanos Amorós.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.4.- Aprovació si escau del canvi de denominació del projecte d'EBT "ADHTECH SOLUTIONS" aprovat per Consell de Govern el 29 de juny de 2016, per "ADHTECH POLYMERS AND ADHESIVES ENGINEERING".

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.5.- Autorització al Servei Jurídic per a executar les accions necessàries corresponents del contracte Ref. UNIVFRONTERA1-09I  subscrit amb la Universitat de Frontera (Temuco, Xile).

S'autoritza per unanimitat (Veure doc)

8.6.- Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa Smartloto, S.L., a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

8.7.- Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa Ingeniatrics Tecnologia S.L., a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

8.8.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.9.- Patents.                

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


9.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                 
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464