Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 25-01-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (16-12-16).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenament com a Doctors  Honoris causa de:

- Sr. Ángel Viñas a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.
- Sra. Denise Scott Brown a proposta de l'Escola Politècnica Superior.
- Sr. Nicholas José Talbot a proposta de la Facultat de Ciències.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament de Règim Intern de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat d'Alacant.

3.3.- Aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina.

3.4.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglamente Règim Intern del Departament de Matemàtiques.

3.5.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglamente Règim Intern del Departament de Dret Mercantil i Dret Processal.

3.6.-  Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.6.1.- Nacionals.

3.6.2.- Internacionals

3.6.3-  Pràctiques.      

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

4.2.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació del component de mèrits de mobilitat docent i investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants, Ajudants Doctors o Doctors i Professors Associats o professores Associades, aprovada en Consell de Govern de 27 de maig de 2010.

4.4.-  Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació del Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia pel de Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes.

4.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.


6.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Llorer d'Or a Bernat Capó.


7.-  Gerència.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (Grup C, Subgrup C1) Ref.C01/17.


8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Aprovació, si escau, a la proposta d'aadhesión de la Universitat d'Alacant a la sol·licitud presentada pels Ajuntaments de Villena i Novelda per a iniciar el procés d'ampliació de la línia C-3 de Rodalies entre Alacant i Villena, tal com arreplega el Pla d'Infraestructures ferroviàries de Rodalies per a la Comunitat Valenciana presentat en 2010.             

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adhesió a la proposta iniciada per l'Ajuntament de Mutxamel per a la declaració com bé d'interès cultural dels azudes i sistema de reg de l'horta d'Alacant situats en el terme municipal de Mutxamel.

8.3.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adhesió a la proposta de l'Ajuntament de Villena per a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de Villena a l'I.E.S. Hermanos Amorós.

8.4.- Aprovació si escau del canvi de denominació del projecte d'EBT "ADHTECH SOLUTIONS" aprovat per Consell de Govern el 29 de juny de 2016, per "ADHTECH POLYMERS AND ADHESIVES ENGINEERING".

8.5.- Autorització al Servei Jurídic per a executar les accions necessàries corresponents del contracte Ref. UNIVFRONTERA1-09I subscrit amb la Universitat de Frontera (Temuco, Xile).

8.6.- Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa Smartloto, S.L., a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

8.7.- Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa Ingeniatrics Tecnologia S.L., a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

8.8.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

8.9.- Patents.                


9.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 23 de gener de 2017

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                 
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464