Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 25-07-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (29-06-2017).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament del Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans “Mario Benedetti” de la Universitat d'Alacant.

3.2.-  Aprovació, si escau, de donació a la Universitat d'Alacant.

3.3.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3-  Pràctiques.


4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Informe favorable, si escau, de l'actualització de la part del component per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica, de les retribucions addicionals del PDI para 2017, corresponent a aquells Professors o Professores Titulars d'Universitat i Catedràtics o Catedràtiques d'Escola Universitària, que es troben acreditats per al cos de Catedràtics d'Universitat.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

4.4.- Acord a prendre sobre la proposta relativa a la sol·licitud de nomenament com a Professor Emèrit presentada per Joaquín de Juan Herrero, del Departament de Biotecnologia, per al curs acadèmic 2017/2018.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal d'Ángel León Valle, professor Titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat al Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per al curs acadèmic 2017/2018.

4.6.- Aprovació, si escau, de la proposta del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques d'adscripció temporal dels professors Roque Moreno Fonseret (Dept. Humanitats Contemporànies) i Juan Manuel García Chamizo (Dept. Tecnologia Informàtica i Computació) al seu Departament, durant els cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019.

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d'Àrea de coneixement i Departament del professor Armando Ortuño Padilla, que passa de l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori del Departament d'Edificació i Urbanisme, a l'àrea d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports del Departament d'Enginyeria Civil, d'acord amb les condicions aprovades per tots dos Departaments.

4.8.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida al professor Luis Alberto Escapa García, Titular d'Universitat del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis a la Universitat de León, des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018.

4.9.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.10.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.11.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.12.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.13.-  Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa per a Ensenyaments Oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

5.2.- Aprovació si escau de la proposta de modificació del Reglament de Règim Intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Memòria del Títol Grau en Màrqueting.

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Doble Grau en Dret i Criminologia (DECRIM)

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Grau en Traducció i Interpretació.

5.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

- PEP en Direcció i gestió d'empreses (cursos 2016-17, 2017-18).
- PEP en Direcció i gestió de Recursos Humans (cursos 2016-17, 2017-18).
- PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual (cursos 2016-17, 2017-18).
- Expert en Nutrició Esportiva (curs 2017-18).
- PEP en Gestió del Patrimoni (curs 2017-18).
- PEP en Tecnologia del Color per al Sector Automoció (curs 2017-18).

5.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de Cursos d'Especialització.

5.8.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

5.9.- Informe favorable, si escau, de l'import mínim del preu públic per crèdit per a Títols Propis per al curs acadèmic 2018/2019.

5.10.- Informe favorable, si escau, a la proposta de taxes administratives d'ensenyaments propis a partir del curs 2017/2018.


6.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

6.1.- Aprovació, si escau, del procediment d'aplicació de la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis per a l'alumnat matriculat en Títols de Grau de la Universitat d'Alacant.

6.2.- Aprovació, si escau, del nomenament de vocal suplent de la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació. 


7.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.-

7.1.- Aprovació, si escau, de l'actualització del Calendari d'Accions relacionades amb el Curs Acadèmic.        


8.-  Gerència.-

8.1.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 1 i núm. 2 de l'exercici 2017.


9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa de Base Tecnològica  Nouss Intelligence, S.L., vinculada al Parc Científic d'Alacant.                

9.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.


10
.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 21 de juliol de 2017

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464