Saltar apartados

Ordre del dia del Consell de Govern de 25-09-2019

Reunió Ordinària del Consell de Govern de 25 de setembre (dimecres), a les 11:30 h en primera convocatòria i a las 12:00h en segona, amb el següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (30-07-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Secretaria General            

 

3.1.- Aprovació, si escau, de la  proposta de convenis:

3.1.1.- Nacionals

3.1.2.- Internacionals

3.1.3-  Pràctiques

              

4.- Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement

 4.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'art. 3 (Composició) del Reglament de règim intern de la Comissió d'Investigació de la Universitat d'Alacant.

 

5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

              

6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels títols propis que es detallen:

- PEP en Competències Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport (Curs acadèmic 2018/2019)

- PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (Cursos acadèmic 2019/2020)

- Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere (Curs 2019/2020)

6.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.3.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

 

7.- Gerència

7.1.- Aprovació, si escau, dels Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost 2020.

7.2.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017 del personal funcionari d'administració i serveis.

            

8.- Assumptes de tràmit

8.1.- Ratificació, si escau, de l'acord d'interposició del recurs contenciós administratiu contra la Resolució de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb data 11 de juny de 2019 per la qual es desestima el Recurs 00294/19 que va ser interposat per la Universitat d'Alacant, concedint la inscripció de la marca espanyola núm. 3719549(2) consistent en la denominació FGUA.

8.2.- Ratificació, si escau, de l'acord d'interposició del recurs contenciós administratiu contra la Resolució de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) de data 11 de juny de 2019 per la qual es desestima el Recurs 00287/19 que va ser interposat per la UNIVERSITAT D'ALACANT, concedint la inscripció de la marca espanyola núm. 3718554(3) consistent en UA!.

8.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa Labaqua SAU vinculada al Parc Científic d'Alacant.

8.4.- Contractes d'investigació i prestació de serveis.

              

9.- Torn obert de paraules

 

La secretària general

 

 

Esther Algarra Prats

Alacant, 23 de setembre de 2019

 

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464