Saltar apartados

Acords del Consell de Govern de 25-10-2019

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (25-09-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Presentació del Pla d’actuacions de la Inspecció General de Serveis

 

4.- Secretaria General

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a doctor honoris causa de:

 - Sr. Daniel M. Taboada Espiniella a proposta de l’Escola Politècnica Superior.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria d’eleccions i calendari electoral per a la renovació del Claustre Universitari.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.3.- Aprovació, si escau, de la Normativa per a la creació i funcionament de les Càtedres Institucionals de la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

4.4.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.4.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.4.3- Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

              

5.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per majoria (veure doc).

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimidad (veure doc).

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

                     

6.- Vicerectorat d’Estudis i Formació              

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial de la Normativa de la Universitat d’Alacant per a la implantació de títols de grau.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.3.- Aprovació, si escau de la nova proposta de Memòria del Màster Universitari en Data Science i Big Data.     

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.4.- Aprovació, si escau, de l’extinció dels màsters universitaris que es relacionen a continuació:

- Màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme

- Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.5.- Aprovació, si escau, de les noves propostes de Memòria de Títols Propis que a continuació s’indiquen:

- Experto/a en Fonaments Tècnics de l’Elaboració de la Cervesa.

- Experto/a en Violència de Gènere: un Enfocament Interdisciplinari.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.6.- Aprovació, si escau , de la proposta de modificació dels títols propis per al curs 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.8.- Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües

7.1.- Aprovació si escau, de la proposta de concessió del XVIII Premi Maisonnave 2019 al Consell Assessor de l’Arxiu de la Democràcia de la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

      

8.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

8.1.- Aprovació, si escau, del calendari detallat d’accions relacionades amb el procés d’avaluació en Docentia-UA (curs 2019-2020).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

8.2.- Aprovació, si escau, del Pla de Millora de l’Activitat Docent de Docentia -UA (curs 2019-2020).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

9.- Gerència

9.1.- Aprovació, si escau, de la normativa interna per la qual es regula el sistema de selecció a través del concurs oposició, per a les convocatòries d’ingrés a les diferents escales administratives de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure.

S'aprova per majoria (veure doc).

9.2.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries, núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del 2019.

S'informa favorablement (veure doc).

              

10.- Assumptes de tràmit           

10.1.- Patents.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

              

11.- Torn obert de paraula

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464