Saltar apartados

Ordre del dia del Consell de Govern de 25-10-2019

Reunió Ordinària del Consell de Govern de 25 d'octubre (divendres), a les 9:30 h en primera convocatòria i a las 10:00 h en segona, amb el següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (25-09-2019)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Presentació del Pla d’actuacions de la Inspecció General de Serveis

 

4.- Secretaria General

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a doctor honoris causa de:

 - Sr. Daniel M. Taboada Espiniella a proposta de l’Escola Politècnica Superior.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria d’eleccions i calendari electoral per a la renovació del Claustre Universitari.

4.3.- Aprovació, si escau, de la Normativa per a la creació i funcionament de les Càtedres Institucionals de la Universitat d’Alacant.

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

4.4.1.- Nacionals.

4.4.2.- Internacionals

4.4.3- Pràctiques.

              

5.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

5.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

5.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

                     

6.- Vicerectorat d’Estudis i Formació              

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial de la Normativa de la Universitat d’Alacant per a la implantació de títols de grau

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d’Alacant.

6.3.- Aprovació, si escau de la nova proposta de Memòria del Màster Universitari en Data Science i Big Data.     

6.4.- Aprovació, si escau, de l’extinció dels màsters universitaris que es relacionen a continuació:

- Màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme

- Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX).

6.5.- Aprovació, si escau, de les noves propostes de Memòria de Títols Propis que a continuació s’indiquen:

- Experto/a en Fonaments Tècnics de l’Elaboració de la Cervesa.

- Experto/a en Violència de Gènere: un Enfocament Interdisciplinari.

6.6.- Aprovació, si escau , de la proposta de modificació dels títols propis per al curs 2019/2020.

6.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.8.- Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

 

7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües

7.1.- Aprovació si escau, de la proposta de concessió del XVIII Premi Maisonnave 2019 al Consell Assessor de l’Arxiu de la Democràcia de la Universitat d’Alacant.

      

8.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

8.1.- Aprovació, si escau, del calendari detallat d’accions relacionades amb el procés d’avaluació en Docentia-UA (curs 2019-2020)

8.2.- Aprovació, si escau, del Pla de Millora de l’Activitat Docent de Docentia -UA (curs 2019-2020)

 

9.- Gerència

9.1.- Aprovació, si escau, de la normativa interna per la qual es regula el sistema de selecció a través del concurs oposició, per a les convocatòries d’ingrés a les diferents escales administratives de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure.

9.2.- Informe favorable, si escau, de les modificacions pressupostàries, núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del 2019.

              

10.- Assumptes de tràmit           

10.1.- Patents

              

11.- Torn obert de paraula

 

Alacant, 22 d’octubre del 2019

LA SECRETÀRIA GENERAL

 

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464