Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-02-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (30-01-2018).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de creació del Centre de Gastronomia del Mediterrani UA-Denia (GASTERRA).

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.-  Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.- Aprovació, si escau, de donacions.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


4.-
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'ampliació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 de places de personal docent i investigador corresponent a la taxa de reposició addicional per a estabilització d'ocupació temporal.  

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.3.- Aprovació, si escau, del model de descàrrega docent per a càrrecs acadèmics de departament.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de pròrroga de la Comissió de Serveis a favor del professor D. Rafael Carrasco Jiménez, com a Expert nacional en “l'European Research Council Executive Agency” de Brussel·les. Aquesta pròrroga tindrà efectes econòmics i administratius des del 16 de març de 2018, amb una durada d'un any prorrogable.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.-  Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la titulació oficial que a continuació es relaciona:

- Doble Grau en Dret i Criminologia (DECRIM)

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Programa de Doble Titulació Màster Universitari en Advocacia i Màster Universitari en Dret de Danys.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de nova Normativa sobre Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) en la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació, per als cursos 2017/2018 i 2018/2019, dels Títols Propis que a continuació es relacionen:

- PEP en Ciències Biomèdiques: Fertilitat Humana i Immunologia Traslacional.
- PEP en Comunicació, Llengua i Mediació Cultural.
- PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.-
Vicerectorat de Planificació Econòmica.-

6.1.- Informe favorable, si escau, sobre les noves tarifes aplicables en el lloguer d'espais interiors de la Universitat d'Alacant.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)


7.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendaris Acadèmics (Grau, Màster i doctorat), curs 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


8.- Vicerectorat de Campus i Tecnologia.-

8.1.- Autorització, si escau, per a celebrar el contracte “Centre de creació d'empreses de la Universitat d'Alacant. Fase I” el valor benvolgut de la qual ascendeix a 16.065.683,51€.

S'autoritza.


9.- Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.-

9.1.- Aprovació, si escau, del "III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d'Alacant (2018-2020).

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


10.- Gerència.-

10.1.- Informe favorable, si escau,  de les modificacions pressupostàries nº 6, 7, 8 i 9 del 2017.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

10.2.- Informe de Liquidació del Pressupost 2017.

S'informa (Veure doc)

10.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de resolució d'11 de gener de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (Grup C, Subgrup C1) Ref. 02/18.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


11.- Assumptes de Tràmit.-        

11.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa de Base Tecnològica  Quirobot, S.L., i entre la Universitat d'Alacant i l'empresa Graphenano, S. L., vinculades al Parc Científic d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

11.2.- Aprovació, si escau, a la proposta d'adhesió de la Universitat d'Alacant a l'Observatori de la Magna Charta Universitatum.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

11.3.- Aprovació, si escau, a la proposta d'adhesió de la Universitat d'Alacant a la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Benissa perquè les “Festes de Moros i Cristiano de Benissa en honor a Sant Pere”, siguen declarades Festes d'Interès Turístic Provincial.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

11.4.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

11.5.- Premis Extraordinaris de Doctorat Convocatòria 2017-2018.   

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


12.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464