Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-05-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors:

                -  25-05-16
                -  9-05-16 extraordinària

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General).

2.- Informe del Rector.

3.- Aprovació, si escau, de l'estructura dels Vicerectorats

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.- Aprovació, si escau, de la configuració orgànica de la Gerència.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.- Secretaria General.-

5.1.-  Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte d'Obertura del Curs 2016/2017, el dia 15 de setembre de 2016.

S'aprova per unanimitat.

5.2.-  Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament de règim intern de l'Institut Universitari de Recerca d'Estudis de Gènere (IUIEG).

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

5.4.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.-Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.- 

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d'oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2016 de places de personal docent i investigador.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de la Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.3.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Professors Emèrits per al curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del contracte d'emèrit de Glicerio Sánchez Recio, del departament d'Humanitats Contemporànies, per al curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de departament de les professores Mª. Cristina Bañón Calatrava i Consuelo Díaz Payá, i de l'assignatura “Comptabilitat de Gestió” (codis 22026 i 9101), que passen del departament de Màrqueting al departament d'Economia Financera i Comptabilitat. Aquest canvi tindrà efectes econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.7.- Aprovació, si escau, de la proposta d'adscripció temporal del professor Ángel León Valle, que passa del departament d'Economia Financera i Comptabilitat al departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica durant el curs acadèmic 2016/2017, amb possibilitat de renovació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.8.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvis d'àrea de coneixement/departament de places de Professor Associat.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.9.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la Comissió de Serveis concedida al professor Francisco Gabriel Muñoz Gómez, del departament d'Expressió Gràfica i Cartografia de la Universitat d'Alacant, perquè continue prestant els seus serveis en la Universitat Politècnica de Cartagena durant el curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.10.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida a la professora Cristina López Sánchez, Titular d'Universitat del departament de Dret Civil de la Universitat d'Alacant, per a prestar els seus serveis en la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.11.-  Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida al professor Jesús Vega López, Titular d'Universitat de la Universitat d'Oviedo, per a continuar prestant els seus serveis en el departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat de la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2016/2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.12.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.13.-  Aprovació, si escau, de la proposta de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.14.-  Aprovació, si escau, de l'aprovació  de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.- Gerència.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'Oferta d'Ocupació del PAS.

S'aprova per unanimitat.

7.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica de la Universitat d'Alacant (Grup A, Subgrup A1) Ref. A01/16.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.   

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL                              
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464