Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-10-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-09-16).

2.- Informe del Rector.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de la Sra. María  Antonia Blasco Marhuenda com a Doctora Honoris causa per la Universitat d'Alacant.

4.- Secretaria General.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de Notificació electrònica de la Universitat d'Alacant.

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa de Vot Electrònic de la Universitat d'Alacant per a la seua remissió i aprovació, si escau, pel Claustre Universitari.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari de Recerca Informàtica.

4.4.- Proposta de nomenament dels Patrons de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

4.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

4.5.1.- Nacionals.

4.5.2.- Internacionals

4.5.3-  Pràctiques.

5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professora.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els concursos per a la contractació de Professor Contractat Doctor o Professora Contractada Doctora en règim d'interinitat.

5.2.- Proposta d'aprovació de la Modificació de Plantilla Docent.

5.3.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'aplicació de la modulació del complement autonòmic corresponent al curs 2014/2015, i sol·licitud d'informe d'avaluació.

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Memòria del Títol de Grau en Relacions Internacionals.

6.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels Graus que a continuació es relacionen:

- Grau en Fonaments de l'Arquitectura
- Grau en Enginyeria Química
- Grau en Enginyeria Informàtica
- Grau en Enginyeria Multimèdia

6.3.- Aprovació, si escau, de la proposta del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme.

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de les Titulacions Oficials que es relacionen a continuació:

- Màster Universitari en Advocacia
- Màster Universitari Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web
- Màster Universitari Gestió de l'Edificació
- Màster Universitari Automàtica i Robòtica
- Màster Universitari Enginyeria de Camins, Canales i Ports
- Màster Universitari Enginyeria Geològica
- Màster Universitari Enginyeria Química

6.5.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

6.6.- Aprovació, si escau de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.7.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis:

- Expert en Lents Esclerales i Ortoqueratología
- Expert en Direcció comercial i Vendes
- Programa d'estudis propis en Turisme i Empresa

7.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Calendari Acadèmic d'Estudis de Doctorat 2016-2017.

8.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del XV Premi Maisonnave.

8.2.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració com bé d'interès cultural la Gloriosa Ensenya de l'Oriol i la Creu de Pagesos d'Oriola.

9.- Gerència.-

9.1.- Aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l'elaboració del Pressuposat Universitat d'Alacant per a 2017.

9.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de complement de productivitat per avaluació de l'acompliment 2016 al PAS.

9.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendari Laboral 2017.

9.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del barem de la fase de concurs en processos selectius i proposta de resolució d'empats en processos selectius i de provisió.

9.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de la Normativa de jornada de treball, vacances, llicències i permisos del PAS.

10.- Assumptes de Tràmit.-

10.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

10.2.- Patents.

11.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 24 d'octubre de 2016

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                 
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464