Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-10-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-09-2017).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Llorer d'Or a la Sra. Sol Picó Monllor.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convocatòria d'eleccions i Calendari Electoral per a la renovació parcial (estudiants) del Claustre Universitari.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3. Designació dels components titulars i suplents, en representació dels Estudiants, de la Junta Electoral.

Es designa a:

Titulars:

1. Martínez González, María Francisca
2. Bolivar Cañón, Diana Marcela

Suplents:

1. Morcillo Muñoz, Esther
2. Carretero Fuertes, Marc
3. Alonso Arroyo, Isabel

3.4.- Aprovació, si escau de la proposta d'actualització del Reglament de l'Oficina de Control Pressupostari.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.5.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.5.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.6.- Aprovació, si escau, de donació d'equip.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.-  Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.2.- Aprovació, si escau, de la correcció d'errors al document de la Comissió d'Ordenació Acadèmica Professorat, de 20 de juliol de 2017, pel qual es proposen els membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau de la proposta de Memòria del Títol de Grau en Gastronomia i Arts Culinàries.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les titulacions que a continuació es relacionen:

- Grau en Enginyeria Civil.
- Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau de la proposta de memòria de les titulacions oficials que a continuació es relacionen:

- Màster Universitari en Ciberseguridad.
- Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació, per al curs 2017/2018, de les propostes de modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

- PEP en Comerç Internacional
- PEP en Direcció i Gestió d'Empreses
- PEP en Direcció i Gestió de RH

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.5.-  Aprovació, si escau, de propostes de cursos d'especialització.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.6.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.       

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
 

6.- Vicerectorat d'Estudiants.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la modificació menor del Calendari Acadèmic, curs 2017-2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.- Vicerector de Cultura, Esport i Llengües.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Premi Maisonnave a la Sra. Dolores Mollá Soler.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.-  Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau dels Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost 2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.2.- Aprovació, si escau de la proposta de l'Oferta  d'Ocupació Pública del PAS 2017.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.3.- Aprovació, si escau de la proposta de  Calendari laboral 2018.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.4.- Aprovació, si escau de la proposta de resolució de 6 d'octubre de 2017 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (Grup C, Subgrup C1). Referència C03/17.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.- Assumptes de Tràmit          

9.1.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'adhesió a la proposta de l'Excm. Ajuntament d'Alacant (Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica) per a la declaració com a Bé d'Interès Cultural de la Romeria de la Santa Faç d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa de Base Tecnològica Adhtech Smart Polymers and Adhesives  S.L., vinculada al Parc Científic d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de col·laboració en l'Acord per al Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Àrea Funcional de l'Alacantí: Municipi de Xixona, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant , el Campello, Aigües, la Torre de les Maçanes i Tibi.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.4.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

10.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464