Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-10-2017

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-09-2017).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Llorer d'Or a la Sra. Sol Picó Monllor.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convocatòria d'eleccions i Calendari Electoral per a la renovació parcial (estudiants) del Claustre Universitari.

3.3. Designació dels components titulars i suplents, en representació dels Estudiants, de la Junta Electoral.

3.4.- Aprovació, si escau de la proposta d'actualització del Reglament de l'Oficina de Control Pressupostari.

3.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.5.1.- Nacionals.

3.5.2.- Internacionals

3.5.3-  Pràctiques.

3.6.- Aprovació, si escau, de donació d'equip.

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1.-  Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

4.2.- Aprovació, si escau, de la correcció d'errors al document de la Comissió d'Ordenació Acadèmica Professorat, de 20 de juliol de 2017, pel qual es proposen els membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2017/2018.

4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1.- Aprovació, si escau de la proposta de Memòria del Títol de Grau en Gastronomia i Arts Culinàries.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les titulacions que a continuació es relacionen:

- Grau en Enginyeria Civil.
- Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.

5.3.- Aprovació, si escau de la proposta de memòria de les titulacions oficials que a continuació es relacionen:

- Màster Universitari en Ciberseguretat.
- Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi.

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació, per al curs 2017/2018, de les propostes de modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

- PEP en Comerç Internacional
- PEP en Direcció i Gestió d'Empreses
- PEP en Direcció i Gestió de RRHH

5.5.-  Aprovació, si escau, de propostes de cursos d'especialització.

5.6.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.       
 

6.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la modificació menor del Calendari Acadèmic, curs 2017-2018.

7.- Vicerector de Cultura, Esport i Llengües.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Premi Maisonnave a la Sra. Dolores Mollá Soler.

8.-  Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau dels Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost 2018.

8.2.- Aprovació, si escau de la proposta de l'Oferta  d'Ocupació Pública del PAS 2017.

8.3.- Aprovació, si escau de la proposta de  Calendari laboral 2018.

8.4.- Aprovació, si escau de la proposta de resolució de 6 d'octubre de 2017 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (Grup C, Subgrup C1). Referència C03/17.

9.- Assumptes de Tràmit          

9.1.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'adhesió a la proposta de l'Excm. Ajuntament d'Alacant (Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica) per a la declaració com Bé d'Interès Cultural del Romiatge de la Santa Faç d'Alacant.

9.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa de Base Tecnològica Adhtech Smart Polymers and Adhesives  S.L., vinculada al Parc Científic d'Alacant.

9.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de col·laboració en l'Acord per al Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Àrea Funcional de L'Alacantí: Municipi de Xixona, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, el Campello, Aigües, la Torre de les Maçanes i Tibi.

9.4.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

10.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 24 d'octubre de 2017

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464