Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 27-11-2015

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (29-10-15).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament Electoral de la Facultat de Ciències de la Salut.

3.2.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Ciències Històric-Jurídiques.

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3- Pràctiques.         

3.4.- Aprovació, si escau, de donació d'equip.         

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

            4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

            4.2.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'aplicació de la modulació del complement autonòmic corresponent als cursos 2011-2012 i 2012-2013 i sol·licitud d'informes d'avaluació dels cursos 2011-2012, 2012-2013  i 2013-2014.

            4.3.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'autorització per a la implantació de la Carrera Professional del PAS.

            4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

            4.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

            4.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.- Vicerectorat d'Estudiants.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del barem per a les Proves d'Accés de Majors de 40 anys, curs 2015-2016.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendari de Matrícula i Exàmens per a les Proves d'Accés de Majors de 40 anys, curs 2015-2016.

5.3.-  Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges.

6.- Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística.-

            6.1.- Aprovació, si escau, del Reglament d'Usos Lingüístics de la Universitat d'Alacant.

            6.2.- Aprovació, si escau de donacions artístiques a la Universitat d'Alacant.

7.- Gerència.-

            7.1.-  Informe favorable, si escau, de l'expedient de modificació pressupostària nº 9.

            7.2.- Aprovació, si escau, de les convocatòries de promoció interna per a l'accés a diferents escales funcionarials del PAS.

    7.3.- Aprovació, si escau, de la convocatòria de cursos d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la mateixa a la naturalesa dels seus llocs de treball.

            7.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de Calendari Laboral per a l'any 2016.

            7.5.- Aprovació, si escau, de la modificació del procediment per a la reducció,  a petició pròpia, del complement específic com a condició per a l'exercici d'activitats privades dels funcionaris de la Universitat d'Alacant.       

            7.6.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Creació i Funcionament de les Borses de Treball de Personal d'Administració i Serveis de la Universitat d'Alacant.         

8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Premis Extraordinaris 2014-2015.

8.2.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

8.3.- Patents.


9.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 25 de novembre de 2015

LA SECRETÀRIA GENERAL       
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464