Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-03-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-02-2019)

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General).

2.- Informe del Rector.

3.- Informe de situació del Parc Científic d'Alacant
 

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Universitat d'Alacant a favor de Sr. Francisco Gómez Andreu.

S'aprova per unanimitat.
 

5.- Secretaria General.

5.1.- Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte de Clausura del Curs 2018/2019, el dia 21 de maig.

  S'aprova per unanimitat. 

5.2.-  Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte d'Obertura del Curs 2019/2020, el dia 19 de setembre.

 S'aprova per unanimitat.
 

5.3.-  Aprovació, si escau, de la proposta de Lliçó Inaugural en el Solemne Acte d'Obertura del curs 2019/2020 a càrrec del catedràtic Sr. Juan Carlos Gómez Sala de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

 S'aprova per unanimitat.
 

5.4.- Aprovació, si escau, de donacions artístiques a la Universitat d'Alacant.

 S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

5.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

5.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

5.5.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

5.5.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.-Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement.

6.1.- Modificació, si escau, de la Composició dels membres del Comitè d'Ètica.

S'aprova per unanimitat la incorporació de María Teresa Cantó López.

7.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 de places de personal docent i investigador.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

7.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aprovació de la normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els concursos d'accés per a la contractació de professor contractat doctor o professora contractada doctora.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

7.3.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació de retribucions addicionals del personal docent i investigador de 2019.

S'informa favorablement per unanimitat.
 

7.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

7.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

 
8.-  Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

8.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de  titulacions internacionals que a continuació es detallen: 

a.- Doble Grau Internacional en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat d'Alacant i Bachelor in Business Administration per la University of North Florida (EUA).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

b.- Doble Màster Universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques per la Universitat d'Alacant i Master in Forensic Linguistics per l'East China University of Political Science and Law (ECUPL) a Xina.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

8.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels títols propis que a continuació es detallen:

a.- Especialista en Medicina i Infermeria Aerotransportada (HEMS, HICAMS, FWAA) (curs 2018/19).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

b.- PEP en Art Dramàtic Aplicat (cursos 2018/19 i 2019/20).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

c.- PEP en Patrimoni Virtual (curs 2018/19).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

8.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

9.- Vicerectorat de Planificació Econòmica.-

9.1.- Aprovació, si escau, de la cessió global d'actius i passius del Taller Digital (societat cedent) a la Universitat d'Alacant (cessionària) i del Projecte de cessió.

S'aprova per majoria (Veure doc).

10.- Gerència.-

10.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 12 de març de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnic Mitjà de la mateixa (grup A, subgrup A2). Referencia B01/19.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

10.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 12 de març de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica de la Universitat d'Alacant (grup A, subgrup A1). Referència A03/19.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

11.- Assumptes de Tràmit.-     

11.1.- Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l'Associació AUNETI (Associació Universitària d'Estudis de Traducció i Interpretació) abans denominada CCDUTI (Conferència de Centres i Departaments de Traducció i Interpretació de l'Estat Espanyol).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

11.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'empresa Orizón Sistemas de Información S.L,.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).
 

11.3.- Contractes d'Investigació i Prestació de Serveis.                              

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

12.- Torn obert de paraula.

                                                              

 

LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464