Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-06-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (17-05-2018).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Presentació de l'Informe de Seguiment del Pla Estratègic durant l'any 2017.

4.- Secretaria General.-

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a Doctor Honoris causa de:

- Sr.  Ignacio E. Grossmann a proposta de l'Escola Politècnica Superior.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Lliçó Inaugural en el Solemne Acte d'Obertura del curs 2018/2019 a càrrec del Catedràtic Dr. Manuel Atienza Rodríguez de la Facultat de Dret.

S'aprova per unanimitat.

4.3.- Elecció de representants en la Comissió de Seguiment de Contractes d'Investigació i Prestacions de Serveis (1 representant del Personal d'Administració i Serveis i 1 representant d'Estudiants).

S'elegeix a:

Sr. José Manuel Mora Chacón (Personal d'Administració i Serveis)
Sr. Miguel Vicente Lillo Poveda (estudiant)

4.4.- Aprovació, si escau, de donacions artístiques a la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

4.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.5.3-  Pràctiques.          

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

5.1.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'increment de les retribucions addicionals del PDI contemplades en el Decret 174/2002.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida a la professora Cristina López Sánchez, Titular d'Universitat del departament de Dret Civil de la Universitat d'Alacant, per a prestar els seus serveis a la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al curs acadèmic 2018/2019.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les titulacions que a continuació es relacionen per al curs acadèmic 2018/2019:

- Grau en Administració i Direcció d'Empreses
- Grau en Història   

S'aprova per unanimitat (Veure doc)
                 

6.2.- Aprovació, si escau, de la modificació parcial dels Articles 2, 5, 6 i 23 de la Normativa sobre els ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis:

- Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia Circular (cursos 2017/18 i 2018/19)
- PEP en Art Dramàtic Aplicat (cursos 2017/18 i 2018/19)
- PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (curs 2018/19)
- PEP en Competències Personals i laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport (curs 2018/19)
- PEP en Direcció i Gestió d'Empreses d'Hostaleria (curs 2018/19)
- PEP en Eficiència Energètica i Auditories (curs 2018/19)
- PEP en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni (curs 2018/19)
- PEP en Mediació (curs 2018/19)
- PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual (curs 2018/19)
- Expert Assessor Financer Europeu (curs 2018/19)
- Expert en Gestió Pressupostària, Comptabilitat, Control i Auditoria de les Administracions Locals (curs 2018/19)

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.5.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa que estableix el Pla de Formació Lingüística i Didàctica per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Llengua Estrangera, i el Diploma de Mestre de Valencià de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.2.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa que estableix els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.3.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa que estableix els certificats de coneixement de llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


8.-  Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 2 del Pla Estratègic de Subvencions.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.2.- Aprovació, si escau, de la Normativa de provisió de llocs de treball del PAS.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referencia C04/18.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnic Mitjà d'aquesta (grup A, subgrup A2). Referencia B01/18.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

              
9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.-  Informe favorable, si escau, del contracte de llicència a l'empresa BYOFLYTECH SL a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

9.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'empresa Verne Technology Group, SL vinculada al Parc Científic d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.3.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració com Bé d'Interès Cultural Immaterial de 70 Campanes Gòtiques de la Comunitat Valenciana.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.4.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració com Bé d'Interès Cultural Immaterial del Procés de transformació del raïm moscatell en panses.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.5.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració d'interès turístic autonòmic per a les Festes Patronals i de Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.6.-  Ratificació, si escau, de l'acord d'interposició del recurs contenciós-administratiu en reclamació del deute de la Generalitat Valenciana per incompliment del Pla Plurianual de Finançament del Sistema Universitari Públic Valencià.

Es ratifica.

9.7.- Ratificació, si escau, de l'acord d'interposició del recurs contenciós-administratiu contra la resolució dictada pel Secretari d'Estat per a la societat de la informació i l'Agenda Digital, de reintegrament parcial.

Es ratifica.

9.8.- Contractes d'Investigació i Prestació de Serveis. 

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.9.- Patent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


10
.- Torn obert de paraula.


LA SECRETÀRIA GENERAL
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464