Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-07-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (29-06-16).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de l'annex del Reglament per a l'actuació administrativa automatitzada de la Universitat d'Alacant

3.2.- Elecció de representants del Consell de Govern en el Patronat de la Fundació General.

3.3.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3-  Pràctiques.

3.4.- Aprovació, si escau, de donacions a la Universitat d'Alacant.

4.- Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement.-

4.1.- Informe favorable, si escau, de les Memòries de Recerca de l'any 2015 i els Planes de Recerca per a l'any 2016 dels Instituts Universitaris de Recerca de la Universitat d'Alacant.

5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aprovació de la modificació de Plantilla docent.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les comissions de selecció de places de funcionaris docents.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la Comissió de Serveis concedida al professor Luis Alberto Escapa García, Titular d'Universitat del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis en la Universitat de León. Aquesta pròrroga tindrà efectes econòmics i administratius des de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 d'agost de 2017.

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

5.5.-  Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

5.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificacions dels Programes de Doctorat següents:

- Biodiversitat i Conservació
- Biologia Experimental i Aplicada
- Ciències de la Salut
- Empresa, Economia i Societat
- Filosofia i Lletres
- Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible.
-Turisme

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de nova Normativa de Premis extraordinaris de Doctorat.

6.3.- Aprovació, si escau de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.4.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

7.- Gerència.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convocatòria de Proves Selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica de la Universitat d'Alacant (Grup A, Subgrup A1), Ref. A02/16.

8.- Assumptes de Tràmit.-

8.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.    

8.2.- Patents.

9.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 26 de juliol  de 2016

LA SECRETÀRIA GENERAL                                          
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464