Saltar apartados

Acords del dia del Consell de Govern de 28 de juliol de 2020

Reunió ordinària que tindrà lloc el dia 28 de juliol (dimarts) a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10.00 h en segona, a través de la plataforma MEET, per a tractar els assumptes del següent ordre del dia:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (29-06-2020)

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General).

 

2. Informe del rector

 

3. Secretaria General

3.1. Aprovació, si escau, de la data del Solemne Acte d’Obertura del Curs 2020/2021, el dia 24 de setembre.

S'aprova per unanimitat

3.2. Aprovació, si escau, de la proposta de lliçó Inaugural en el Solemne Acte d’Obertura del curs 2020/2021 a càrrec del catedràtic Juan Manuel García Chamizo de l’Escola Politècnica Superior.  

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.3. Aprovació, si escau, de donació artística a la Universitat d’Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.4. Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

3.4.1. Nacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.4.2. Internacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc).

3.4.3. Pràctiques

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

4. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

4.1. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.2. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d’àrea de coneixement de la plaça de professor associat DC04694, ocupada actualment pel professor Davide Mombelli, que passa de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a l’àrea de coneixement de Literatura Espanyola, àrees totes dues del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.3. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2020/2021.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.4. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2020/2021.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

4.5. Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

5. Vicerectorat d’Estudis i Formació                               

5.1. Aprovació, si escau, de la proposta de doble titulació internacional, per al curs acadèmic 2020/2021, denominada grau en Fonaments de l’Arquitectura per la Universitat d’Alacant i curs en Arquitectura i Urbanisme de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.2. Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels títols propis que es detallen tot seguit:

– PEP en Ciències Biomèdiques: Fertilitat Humana i Immunologia Traslacional (curs 2019/2020)

– PEP en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni (Curs 2019/2020)

– PEP en Direcció i Gestió d’Hotels (curs 2020/2021)

– PEP Comerç Internacional (curs 2020/2021)

– PEP en Art Dramàtic Aplicat (curs 2020/2021)

– Màster en Medicina Reproductiva (curs 2019/2020)

– Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2019/2020)

– Especialista en Dessalinització i Reutilització de l’Aigua (curs 2019/2020)

– Especialista en Medicina i Infermeria Aerotransportada (HEMS, HICAMS, FWAA) (curs 2019/2020)

– PEP en Propietat Intel·lectual i Innovació Digital (curs 2020/2021)

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.3. Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

5.4. Aprovació, si escau, de la relació d’activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

                  

6. Gerència

6.1. Informe favorable, si escau, a la modificació de l’art. 38 de les normes execució pressupost 2020. (ES RETIRA).

6.2. Aprovació, si escau, de la proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra la Normativa interna per la qual es regula el sistema de selecció a través del concurs oposició per a les convocatòries d’ingrés a les diferents escales administratives pel sistema general d’accés lliure.

S'aprova per unanimitat.

6.3. Informe favorable, si escau, a les modificacions de l’RPT.

S'informa favorablment per unanimitat (veure doc).

6.4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del Consell de Govern del 17 de maig de 2017, pel que fa a la carrera professional del PAS, per a incloure al personal interí i laboral temporal.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

6.5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de promoció interna al grup A1.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

7. Assumptes de tràmit

7.1. Aprovació, si escau, del suport i adhesió al procés de sol·licitud a la UNESCO per a la declaració del llatí, el grec i la cultura clàssica com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.2. Contractes d’investigació-prestació de serveis.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.3. Informe favorable, si escau, del contracte de llicència ATERFACTOS2-20O a l’associació [ARTEFACTOS] DISEÑO SOCIAL a l’efecte de l’article 55 de la Llei d’economia sostenible.

S'informa favorablement per unanimitat (veure doc).

7.4. Aprovació, si escau, de quatre Secrets Empresarials:

– Dispositiu electrònic per a la detecció d’ametles amargues mitjançant el processament d’imatges

– Desenvolupament d’un mètode per a la fabricació de grànuls esfèrics de sòlids procedents del processament de l’oliva (oliasses)

– Procediment per a l’obtenció de conformacions poroses d’alúmina (A el2O3) de geometria esfèrica a partir de partícules finament dividides

– Mètode de fabricació de conformacions esfèriques de clorur sòdic (NaCl) de diàmetre mitjà en l’interval 0.5 – 10 mm

S'aprova per unanimitat (veure doc).

7.5. Aprovació, si escau, de la patent P202030690 de títol Dispositiu digital per a ozonització confinada en un volum d’un flux d’aire.   

S'aprova per unanimitat (veure doc).       

7.6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de cofinançament per part de la IVC, en el marc del Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura, del 25 %, el 50% i el 50 % respectivament, del caixet de tres obres de teatre.

S'aprova per unanimitat (veure doc).

 

8. Torn obert de paraules

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464