Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-09-2015

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (14-09-15).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1. Aprovació, si escau, del nomenament com a Doctor Honoris causa del Sr. Stephen Greenblatt a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta per a la concessió del Llorer d'Or de la Universitat d'Alacant al Sr. Ricardo Senabre Sempere.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.3.- Elecció de representant del Consell de Govern en el Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior.

Es va designar al Sr. Pedro J. Femenía López (Degà de la Facultat de Dret).

3.4.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Règim Intern del Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


3.5.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


3.5.3.- Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

4.- Vicerectorat de Recerca, Desenvolupament i Innovació.-

4.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de contractes de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i les empreses Medcat Alicante, SL., Applynano Solutions, S.L. i Business Solutions  Pime up, S.L., vinculades al Parc Científic d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa de la Universitat d'Alacant per a la contractació de personal laboral fix com a personal Investigador Doctor que haja finalitzat el programa Ramón y Cajal i haja obtingut la certificació I3.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d'àrea de coneixement de places de professorat contractat temporal del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Aquest canvi tindrà efectes econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2015/2016.      

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d'àrea de coneixement de dues places de Contractat Doctor, actualment vacants, del departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Aquest canvi tindrà efectes administratius des de l'inici del curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

 5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de Compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.- Vicerectorat de Relacions Internacionals.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa de Mobilitat.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.- Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística

7.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa d'Acreditació Interna en Llengües.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.-  Gerència.-

8.1.- Informe favorable, si escau, a les modificacions pressupostàries números 6 i 7.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure núm. 6 doc ; núm. 7 doc)

8.2.- Aprovació, si escau, de l'acord de Jubilació per a Personal Docent Contractat.

S'aprova per unanimitat.

9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.-   Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

9.2.-   Patents.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

10.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                                                       
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464