Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-09-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-07-16).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del Llorer d'Or, a títol pòstum, al Sr. Sixto Marco Marco.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa d'Impressió Segura de la Universitat d'Alacant.

3.3.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

3.3.1.- Nacionals.

3.3.2.- Internacionals

3.3.3-  Pràctiques.

3.4.- Aprovació, si escau, de donació a la Universitat d'Alacant.

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

4.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2016/2017.

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Grau en Criminologia.   

5.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels Títols Propis següents, curs 2016/2017:

- Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital.

- Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions.

5.3.- Informe favorable, si escau, de la proposta de preu públic mínim per crèdit per a Títols propis per al curs acadèmic 2017/2018, i l'import mínim del qual es proposa siga establit en 63 € cada crèdit.

5.4.- Aprovació, si escau, sobre la proposta d'extinció de les titulacions oficials que a continuació es relacionen:

- Màster en Ciències de la Infermeria

- Màster en Recerca en Ciències de la Infermeria

- Màster en Nutrició Clínica i Comunitària.


6.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Calendari d'Accions relacionades amb el desenvolupament del Curs Acadèmic.


7.- Assumptes de Tràmit

7.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.    

7.2.- Ratificació, si escau, de la sol·licitud d'ajuda de la Resolució  d'1 d'agost de 2016 (DOCV 3 d'agost de 2016), de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a desembre de 2016; facultant al Vicerector de Cultura, Esport i Llengües, com a representant de la Universitat d'Alacant per a subscriure la sol·licitud.

7.3.- Autorització, si escau, al Servei Jurídic per a executar les accions necessàries en la via jurisdiccional corresponents a:

- La Mercantil RMPV Arquitectes i Enginyers, S.L.P. (expedient de contracte de prestació de servei Ref. RMPV1-15TPA)


8.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 26 de setembre  de 2016

LA SECRETÀRIA GENERAL                               
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464