Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28-09-2017

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (25-07-2017).

2. Informe del rector.

3. Secretaria General.-

3.1 Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de règim intern de l'Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) de la Universitat d'Alacant.

3.2 Aprovació, si escau, de la  proposta de convenis:

3.2.1 Nacionals

3.2.2 Internacionals

3.2.3  Pràctiques


4. Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

4.1  Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats


5
. Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

5.1 Aprovació, si escau, de la proposta de Memòria del títol de grau en Medicina

5.2 Aprovació, si escau, de la proposta de Programa de doctorat europeu conjunt Marie Sklodowska-Curie en Dret de Propietat Intel·lectual i Innovació / Joint Doctorate in Intellectual Property Law and Innovation per la Universitat d'Alacant; Queen Mary University of London; UNIVERSITÄT AUGSBURG; Université de Strasbourg i Universiteit Maastricht

5.3 Aprovació, si escau, de la proposta de modificacions dels programes de doctorat següents:

- Dret
- Filosofia i Lletres
- Ciència de Materials
- Economia (Interuniversitari)
- Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible
- Enginyeria Química

5.4 Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Màster universitari en Biomedicina (a partir del curs 2017-2018)

5.5 Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

- PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual (curs 2017-2018)
- PEP en Gestió del Patrimoni (curs 2017-2018)
- Expert en Programació amb Tecnologies Web (curs 2017-2018) 

5.6 Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització

5.7 Aprovació, si escau, de les propostes d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.


6.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-


6.1.-
Aprovació, si escau, de la proposta de participació de la Universitat d'Alacant en la constitució de l’Associació SICELE (Sistema Internacional de Certificació d’Espanyol com a Llengua Estrangera).


7. Gerència.-

7.1 Aprovació, si escau, de la proposta de resolució de 4 de setembre de 2017 de la Universitat d'Alacant per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica mitjana (grup A, subgrup A2). Referència B01/17


8. Assumptes de tràmit.-          

8.1 Contractes d’investigació i prestació de serveis.   

8.2 Patent.


9
. Torn obert de paraula.

 

Alacant, 26 de setembre de 2017

La secretària general                                                  
Esther Algarra Prats

 

A continuació del Consell de Govern tindrà lloc la Junta General d'Accionistes de la Societat

- Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, SA

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464