Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29-06-2016

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26-05-16).

2.- Informe del Rector.

3.- Presentació de l'Informe de Seguiment del Pla Estratègic durant l'any 2015 [1].

4.- Secretaria General.-

4.1.- Elecció de representants en el Consell Social (1 representant del Professorat, 1 Estudiant, 1 membre del Personal d'Administració i Serveis).

4.2.- Elecció de representants en la Comissió de Seguiment de Contractes de Recerca i Prestacions de Serveis (1 representant de Directors i Directors de Departament, 1 representant de Professorat Claustral, 1 representant del Personal d'Administració i Serveis i 1 representant d'Estudiants).

4.3.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Humanitats Contemporànies.

4.4.- Aprovació, si escau, de la  proposta de Convenis:

4.4.1.- Nacionals.

4.4.2.- Internacionals

4.4.3-  Pràctiques.

5.- Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina.

5.2.- Informe favorable, si escau, de les Memòries de Recerca de l'any 2015 i els Planes de Recerca per a l'any 2016 dels Instituts Universitaris de Recerca de la Universitat d'Alacant.

5.3.- Aprovació, si escau, del Projecte d'empresa de Base Tecnològica (EBT) de la Universitat d'Alacant: ADHTECH SOLUTIONS.

6.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-

 6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.    
        

7.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.-

7.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis del curs acadèmic 2016/2017:

- Màster en Direcció i Gestió Hotelera.
- Expert en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa.
- Expert en Disseny i Creació de Videojocs
- Especialista en Infància i Joventut en Risc Social.
- Expert en Lents Esclerals i Ortoqueratologia.

8.-Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.-

8.1.- Aprovació, si escau, de les Instruccions de Matrícula per al curs 2016-2017.

8.2.-  Aprovació, si escau, de la Normativa d'exempció en el pagament de preus públics per matrícula en la Universitat d'Alacant per a Estudis de Grau i Estudis de Primer i Segon Cicle.

8.3.- Aprovació, si escau, de la Normativa sobre ajudes per al pagament de preus públics per Matrícula en la Universitat d'Alacant per a Màster Oficial per a Alumnes dels Països Membres de la Unió Europea.

9.- Vicerectorat de Campus i Tecnologia.-

9.1.- Aprovació, si escau, de les condicions d'ús del correu electrònic.

10.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.-

10.1.- Aprovació, si escau de la creació de la Secció Esportiva de la Universitat d'Alacant.

11.- Gerència.-

11.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de complement de productivitat per avaluació de l'acompliment 2016 al PAS.

12.- Assumptes de Tràmit.-

12.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis. 

12.2.- Autorització, si escau, al Servei Jurídic per a executar les accions necessàries en la via jurisdiccional corresponents a:

- La Mercantil Agroserna, S.L.
- La Mercantil Agrovesa, S.L.
- L'Associació  de Locals d'Oci d'Alacant, ALOA.
- La Cooperativa Valenciana Agrícola Montfort.

13.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 27 de juny  de 2016

LA SECRETÀRIA GENERAL                                          
Esther Algarra Prats

 [1]  Per a l'exposició d'aquest punt es convida al Consell de Govern al Professor Ramón Rizo (art. 7.4 del Reglament de Règim Intern del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant).

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464