Saltar apartados

Ordre del dia del Consell de Govern de 29 de setembre de 2020

Reunió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 29 de setembre (dimarts) a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10:00h en segona, en la Sala d'actes de l'Aulari II , per a tractar els assumptes del següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28-07-2020)

 

2.- Informe del rector

 

3.- Secretaria General

3.1.- Elecció de representants en el Consell Social (1 representant del professorat, 1 estudiant, 1 membre del personal d'administració i serveis).

3.2.- Aprovació, si escau, dels Estatuts de l’Associació INNDROMEDA: Aliança en Tecnologies Habilitadors per al Sistema Productiu de la Comunitat Valenciana i el seu Sector Públic.

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament intern de la Facultat de Ciències de la Salut.

3.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

3.4.1.- Nacionals

3.4.2.- Internacionals

3.4.3- Pràctiques

              

4.-  Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement

4.1.- Aprovació si escau dels projectes d’empresa de base tecnològica:

– European Institute of Exercise and Health, promogut per l’investigador Alejandro Martínez Rodríguez.

– SOLUBLION - Soluble Solutions, promogut per l’investigador Ignacio Martín Gullón

 

5.- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

5.1.-  Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

 

6.- Vicerectorat d’Estudis i Formació

6.1.- Aprovació, si escau, de la modificació parcial de la Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant.                                

6.2.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 15.3, Tesi doctoral per compendi de publicacions, del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat, i que serà aplicable al Programa de Doctorat de Filosofia i Lletres.

6.3.- Aprovació, si escau, de la modificació de la titulació oficial grau en Enginyeria Multimèdia

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels títols propis que es detallen a continuació:

a) PEP en Competències Laborals en Entorns d’Ocupació amb Suport (curs 2019/2020)

b) Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent (curs 2020/2021)

6.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d’especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.6 .- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

 

7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta d’actualització de la Normativa per la qual s’estableixen els certificats de coneixement de llengües estrangeres de la Universitat d’Alacant i les equivalències amb altres títols, diplomes i certificats.  

     

8.- Gerència

8.1.- Informe favorable, si escau, a la modificació del Catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis.

8.2- Informe favorable, si escau, a la modificació de la Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.

8.3.- Aprovació, si escau, als Criteris bàsics d’elaboració del Pressupost 2021.

8.4.- Aprovació, si escau, de la Resolució de 29 de juliol de 2020 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C13/20.

8.5.- Aprovació, si escau, de la Resolució de 16 de juliol de 2020 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C14/20. 

 

9.- Assumptes de tràmit

9.1.- Contractes i prestacions de servei.

9.2.- Patents.

9.3.-Informe favorable, si escau, del contracte de llicència ATERFACTOS2-20O a l’associació [ARTEFACTOS] DISEÑO SOCIAL a l’efecte de l’article 55 de la Llei d’economia sostenible".

9.4.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa ALIEN TECHNOLOGIES S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.5.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’EBT APPLYNANO SOLUTIONS S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.6.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i L’EBT BIOFLYTECH S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.7.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa CÁÑAMO Y FIBRAS NATURALES S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.8.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’EBT GLEN BIOTECH S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.9.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’empresa LABAQUA S.A.O., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.10.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’EBT MEDALCHEMY S.L., vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.11.- Aprovació, si escau, de l’annex al contracte de prestació de serveis entre la Universitat d’Alacant i l’EBT SPACE FARMERS S.L. vinculada al Parc Científic d’Alacant.

9.12.- Premis Extraordinaris Doctorat convocatòria 2019/2020.                                            

 

10.- Torn obert de paraules

 

11.- Convocatòria d’eleccions a rectora o rector i aprovació, si escau, de la proposta de Calendari electoral per a les eleccions a rectora o rector.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Alacant, 25 de setembre de 2020

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464