Saltar apartados

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 29-10-2015

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-09-15).

S'aprova per unanimitat (Documentació en Secretaria General)

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa de Transparència de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.2.- Internacionals

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

3.2.3- Pràctiques.                   

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


4.- Vicerectorat de Recerca, Desenvolupament i Innovació:

4.1.- Proposta de nomenament de vocals en el Patronat de FUNDEUN.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-


5.1.-
Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador per a 2015 aprovada en Consell de Govern de 25 de maig de 2015.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels barems per a la contractació de personal docent i investigador en règim laboral temporal.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de les Comissions de Selecció de places docents de funcionaris.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

5.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


6.- Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

6.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de les titulacions oficials que es relacionen a continuació:

- Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.
- Grau en Economia.
- Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Màsters Universitaris.

- Màster Universitari en Enginyeria Química.
- Master Universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis.

- Expert en Economia Aplicada.
- Expert en Disseny i Creació de Videojocs.
- Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la comunicació.
- Màster en Medicina Reproductiva.
- Programa d'Estudis Propis en Direcció i gestió d'empreses.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

6.5.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


7.- Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística.

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del XIV Premi Maisonnave.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

7.2.- Donació Fons Documentals ADAR (Associació d'Aviadors de la República) – Directiva Nacional.

S'accepta per unanimitat (Veure doc)


8.-
 Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la Universitat d'Alacant per a 2016.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)

8.2.- Informe favorable, si escau, de la Modificació Pressupostària núm. 8 de 2015.

S'informa favorablement per unanimitat (Veure doc)

8.3.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa que regula la jornada laboral, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc)


10.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464