Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29-10-2015

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-09-15).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.-

3.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa de Transparència de la Universitat d'Alacant.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

3.2.2.- Internacionals

3.2.3- Pràctiques.                     


4.- Vicerectorat de Recerca, Desenvolupament i Innovació.-

4.1.- Proposta de nomenament de vocals en el Patronat de FUNDEUN.


5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.-


5.1.-
Aprovació, si escau, de la proposta de Modificació de Plantilla Docent.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador per a 2015 aprovada en Consell de Govern de 25 de maig de 2015.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels barems per a la contractació de personal docent i investigador en règim laboral temporal.

5.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de les Comissions de Selecció de places docents de funcionaris.

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

5.6.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovacions de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2015/2016.

5.7.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


6.- Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

6.1.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de les titulacions oficials que es relacionen a continuació:

- Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.
- Grau en Economia.
- Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

6.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Màsters Universitaris.

- Màster Universitari en Enginyeria Química.
- Master Universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals.

6.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de Títols Propis.

- Expert en Economia Aplicada.
- Expert en Disseny i Creació de Videojocs.
- Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la comunicació.
- Màster en Medicina Reproductiva.
- Programa d'Estudis Propis en Direcció i gestió d'empreses.

6.4.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.5.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.


7.- Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística.

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de concessió del XIV Premi Maisonnave.

7.2.- Donació Fons Documentals ADAR (Associació d'Aviadors de la República) – Directiva Nacional.


8.-
 Gerència.-

8.1.- Aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la Universitat d'Alacant per a 2016.

8.2.- Informe favorable, si escau, de la Modificació Pressupostària núm. 8 de 2015.

8.3.- Aprovació, si escau, de la Normativa que regula la jornada laboral, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.


9.- Assumptes de Tràmit.-

9.1.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.


10.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 27 d'octubre de 2015

LA SECRETÀRIA GENERAL                                                
Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464