Saltar apartados

Acords del Consell de Govern de 30-03-2020

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (20-02-2020).

 

2.- Informe del rector.

 

3.- Ratificació, si escau, de la Resolució Rectoral de 17-03-2020 per a l'aplicació del Reglament d'Adaptació Curricular a tot el col·lectiu d'estudiants a conseqüència de l'excepcionalitat provocada per la situació, evolució i perspectives del COVID-19.

 Es ratifica per unanimitat (Veure doc).

 

4.- Secretaria General.

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de convenis:

4.1.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

4.1.2.- Internacionals.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

4.1.3.- Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

 

5.- Vicerectorat d'Ordenación Acadèmica i Professorat.

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de l'oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2020 de places de personal docent i investigador.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

5.2.- Informe favorable, si escau, de la proposta d'assignació de retribucions addicionals del personal docent i investigador de 2020.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020. 

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

 

6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Grau en Treball Social per al curs acadèmic 2020/2021.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.2.- Aprovació, si escau, del Programa de Doble Titulació de Màster Universitari en Traducció Institucional per la Universitat d'Alacant i Màster Mention Traduction et Interprétation, Parcours raducteur Commercial et Juridique per la Université Lió Jean Mouilin.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.3.- Aprovació, si escau, de l'estructura del Programa Obert de Postgrau per al curs acadèmic 2020/2021.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels màsters universitaris que es relacionen a continuació:

a)   Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació.

b)   Màster Universitari de Camins, Canals i Ports.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels següents títols propis per als cursos 2019/2020 i 2020/2021:

a)      Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital (curs 2020/21).

b)      Expert en Subtitulació (curs 2019/20).

c)      Expert en Violència de Gènere: un Enfocament Interdisciplinari (cursos 2019/20 i 2020/21).

d)      Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia Circular (curs 2019/20).

e)      Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2019/20).

f)       PEP en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport (curs 2019/20).

g)      PEP en Mobilitat Urbana Intel·ligent (curs 2019/20).

h)      PEP en Tecnologia del Color per al Sector Automoció (curs 2020/21).

i)        PEP en Màrqueting (curs 2019/20 i 2020/21).

j)        PEP en Disseny, Noves Tecnologies i Gestió de la Innovació en el Calcer (curs 2020/21).

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

6.7.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

 

7.- Assumptes de tràmit.                             

7.1.- Contractes d'investigació-prestació de serveis.

S'aprova per unanimitat (Veure doc).

 

8.- Torn obert de paraula.

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esgher Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464