Saltar apartados

acords del consell de govern de 30-07-2019

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (19-06-2019)

 S'aprova per unanimitat (documentació en Secretaria General).

2.- Informe del Rector

 

3.- Secretaria General

3.1.- Aprovació, si escau, del Codi ètic de la Universitat d'Alacant.

 S'aprova per unanimitat (veure doc)

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a doctor honoris causa de:

- Sr. Eric Maskin, a proposta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

3.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa sobre premis extraordinaris de doctorat de la Universitat d'Alacant.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

3.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

3.5.- Aprovació, si escau, de la  proposta de convenis:

3.5.1.- Nacionals.

S'aprova per unanimitat (veure doc)


3.5.2.-
Internacionals

S'aprova per unanimitat (veure doc)

3.5.3-  Pràctiques.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

              

4.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

4.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

4.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida al professor Luis Alberto Escapa García, titular d'universitat del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis en la Universitat de Lleó, des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

4.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida a la professora Dª. Cristina López Sánchez, Titular d'Universitat del Departament de Dret Civil de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, des de l'1 d'octubre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

4.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

4.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenaments de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

4.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de col·laboradors honorífics per al curs acadèmic 2019/2020.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

5.- Vicerectorat d'Estudis i Formació

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del grau en Estudis Francesos.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'extinció del Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) de la Universitat d'Alacant.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Electroquímica. Ciència i Tecnologia.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.4.- Aprovació, si escau, de la modificació de les assignatures del Programa Obert Postgrau.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.5.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels títols propis que a continuació es relacionen:

a) Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia Circular (curs 2018/2019).

b) Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (cursos 2018/2019 i 2019/2020).

c) Especialista en Dessalinització i Reutilització de l'Aigua (curs 2019/2020)

d) PEP en Art Dramàtic Aplicat (curs 2019/2020).

i) PEP en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport (curs 2019/2020).

f) PEP en Direcció i gestió d'Hotels (curs 2019/2020).

g) Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions (curs 2019/2020).

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

5.7.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau.

 S'aprova per unanimitat (veure doc)

6.- Gerència

6.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de jubilacions del PDI Contractat Laboral i del PAS.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Resolució de 12 de juliol de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Oficial-Especialista de la mateixa (grup C, subgrup C1). Referencia C05/19.

S'aprova per unanimitat (veure doc)

         

7.- Assumptes de Tràmit

 

7.1.-  Aprovació, si escau, de la proposta de contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa Nax Solutions S.L., vinculada al Parc Científic d'Alacant.  

Es retira el punt de l'ordre del dia           


           

7.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del contracte de prestació de serveis entre la Universitat d'Alacant i l'Empresa Bioithas S.L., vinculada al Parc Científic d'Alacant.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

7.3.- Contractes d'investigació i prestació de serveis.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

7.4.- Patents.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

7.5.- Premis Extraordinaris de Doctorat, convocatòria 2018/2019.


S'aprova per unanimitat (veure doc)

 

8.- Torn obert de paraula.

 

 

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464