Saltar apartados

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 30-10-2018

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26-09-2018).

2.- Informe del Rector.

3.- Secretaria General.

3.1.- Donació artística.

3.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

3.2.1.- Nacionals.

3.2.2.- Internacionals

3.2.3-  Pràctiques.

4.- Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement.

4.1.- Modificació, si escau, de la Composició dels membres del Comitè d'Ètica.


5.- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

5.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla docent.

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

5.3.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2018/2019.

5.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.


6.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Grau en Enginyeria Civil per al curs acadèmic 2019/2020.

6.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Programes de Doctorat següents:

- Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible
- Ciències de la Salut

6.3.- Aprovació, si escau, de la Memòria de Verificació del Programa Interuniversitari de Doctorat en Turisme per la Universitat Antonio de Nebrija, la Universitat d'Alacant, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Cadis, la Universitat d'Extremadura, la Universitat de la Llacuna, la Universitat de Màlaga, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de Sevilla, la Universitat de Vigo, la Universitat Rei Juan Carlos i la Universitat Oberta de Catalunya.

6.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de Memòria del Màster Universitari en Comunicació Digital.

6.5.- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació, per al curs 2018/19, dels Títols Propis que a continuació es relacionen:

- Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia Circular.
- PEP en Direcció i Gestió d'Hotels.
- PEP en Patrimoni Virtual.
- Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE.

6.6.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

6.7.- Aprovació, si escau, de la relació d'activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de Grau. 


7.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

7.1.- Aprovació si escau, de la proposta de concessió del XVII Premi Maisonnave 2018 al senyor José Manuel Varó Llopis.

8.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

8.1.- Aprovació, si escau, de la Modificació de la Normativa  per a l'elaboració i aprovació de guies docents.


9.- Gerència.

9.1.-  Aprovació, si escau, de la Resolució de modificació de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017 i 2018 del Personal d'Administració i Serveis.

9.2- Aprovació, si escau, de les resolucions següents:

- Resolució de 10 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnic mitjà d'aquesta (grup A, subgrup A2). Referència B06/18

- Resolució de 10 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnic mitjà d'aquesta (grup A, subgrup A2). Referència B07/18

- Resolució de 10 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C06/18

- Resolució de 17 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C07/18

- Resolució de 18 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C08/18

- Resolució de 10 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala analista-programador d'aquesta (grup A, subgrup A2). Referència B04/18

- Resolució de 10 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnic mitjà d'aquesta (grup A, subgrup A2). Referència B05/18


10.- Assumptes de Tràmit.

10.1.- Autorització, si escau, al Servei jurídic per a iniciar procediment de reclamació de quantitat a l'empresa Jengo Inversions, S.L.

10.2.- Autorització, si escau, al Servei jurídic per a iniciar procediment de reclamació de quantitat a l'empresa Dental Global Training, S.L.

10.3.- Aprovació, si escau, de dues declaracions de drets per a la concessió de llicència de Programari i bases de dades a:

- Serveis informàtics de programari i telecomunicacions, S.L.
- Sr. Miguel Jordá Mora.              

10.4.- Ratificació, si escau, de l'adhesió  a la concessió de la distinció de Fill Adoptiu de la Província d'Alacant al sr. Antonio Gil Olcina, a proposta de la Diputació Provincial d'Alacant.

10.5.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració de les Festes Patronals de Moros i Cristians de Beneixama com a Festes d'Interès Turístic Autonòmic per part de la Generalitat.

10.6.- Aprovació, si escau, a favor de la declaració de les Festes Patronals de Moros i Cristians de Beneixama com a Bé d'Interès Cultural Immaterial per part de la Generalitat.

10.7.- Aprovació, si escau, a favor de la incoació de l'expedient per a declarar Bé d'Interès Cultural Immaterial el Cabildo de Saix per part de la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat.

10.8.- Aprovació, si escau, a favor que es dedique un espai públic en la ciutat d'Alacant en memòria de l'artista Manuel Albert González.

10.9.- Contractes de Recerca i Prestació de Serveis.

10.10.- Patents.

11.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 26 d'octubre de 2018

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464