Saltar apartados

Comissió d'Assumptes Econòmics

La Comissió d'Assumptes Econòmics estarà composta pel President del Consell Social, o persona per ell designada per a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis representants dels interessos socials, per tal d'assegurar la representativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell Social.

Correspondrà a la Comissió d'Assumptes Econòmics dictaminar, elaborar informes i proposar al Ple acords sobre l'activitat econòmica i financera de la Universitat, així com l'acompliment de totes aquelles funcions que el Ple hi puga delegar. (Art. 12. Decret 17/2006, de 27 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant).

  • President

Sr. Perfecto Palacio López

  • Vocals

Sra. Sonja Dietz

Sr. Juan Antonio Iniesta Ribelles

Sra. Nuria Montes de Diego

Sr. Jerónimo Mora Pascual

Sr. Rafael Pla Penalva

Sr. José Rafael Sirvent Lloret

Sr. Alfonso Terol Sánchez

  • Secretària

Sra. Aránzazu Calzada González

Consell Social


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464