Saltar apartados

Presentació

 

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats estableix en l'apartat 1 i en el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 14 el següent:

1. El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la universitat, i ha d'exercir com a element d'interrelació entre la societat i la universitat.

2. Correspon al Consell social la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la universitat i del rendiment dels seus serveis i promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat.

En el mateix sentit, l'article 2 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, determina com a finalitats del Consell Social les següents:

1. Fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la universitat, i especialment promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l'activitat universitària.

2. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i de recerca a les necessitats de la societat.

3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge a la universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.

Per tant, el Consell Social té encomanada la missió d'actuar com a impulsor de la participació de la societat en la Universitat, exercint com a element d'interrelació entre ambdues, operant-hi d'interlocutor i traslladant, entre l'un i l'altre àmbit, les seues respectives expectatives, necessitats i demandes.

L'adequat enfocament de les accions necessàries per a impulsar la missió encomanada requereix de la voluntat de tots els seus membres per a dirigir les seues contribucions cap a les necessitats i prioritats plantejades per la societat que els envolta. De tal manera, que per a aconseguir una articulació real amb la Universitat al mateix temps que es desenvolupen, de manera efectiva, les funcions que té confiades, és convenient elaborar un pla d'acció en el qual els seus òrgans, els recursos jurídics, materials i humans, l'assignació de responsabilitats, i en definitiva l'exercici de les seues múltiples competències, queden adequadament vertebrades i cohesionades dins del marc de la fructífera vinculació entre autonomia universitària i rendició de comptes a la societat que la impulsa i la finança.

 

Consell Social


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464