PC12-1 Manteniment del material audiovisual

Manteniment bàsic. Sol·licituds de reparació, de recanvis o de suport tècnic. Manteniment preventiu.

Text complet del procediment.

PC12.1 Manteniment del material audiovisual

PC12.1 Manteniment del material audiovisual (html)

Resum per a consergeries.

  • Responsabilitat de les consergeries.

- Realitzar el manteniment bàsic.

- Custodiar el material. (Veure procediment PC12.2 Custòdia de l'equipament audiovisual).

- Comunicar les deficiències dels equips.

- Col·laborar amb els tècnics de Suport a la Docència.

  • Tasques del manteniment bàsic.

- Tasques ordinàries: reposició de bombetes i piles, càrrega de bateries, neteja, revisions i verificacions. (Veure detall).

- Tasques anuals: neteja anual, extracció de piles, revisions i verificacions. (Veure detall de tasques d'estiu).

  • Sol·licituds de reparació, de recanvis o de suport tècnic.

- La consergeria quan detecta una avaria o necessita algun recanvi o suport tècnic en algun espai docent informa a Suport a la Docència a través del formulari web disponible en el botó avaries de la web Consergeries i, si és necessari, cerca una solució provisional utilitzant el material de préstec de les consergeries de la UA.

- En els casos molt urgents sense solució provisional possible, la consergeria contacta amb els tècnics de Suport a la Docència, en horari laboral, en els telèfons 8826 (Rubén Blasco) i 8951 (Javier Rei).

- La sol·licitud del formulari web genera un part d'avaries que gestiona Suport a la Docència. La consergeria rep un correu electrònic amb un nombre identificatiu del part per al seu seguiment.

- Suport a la Docència, en un termini màxim de 48 hores, contacta amb la consergeria, acorda el dia i hora en el qual acudirà a realitzar el servei i, si escau, aclareix qualsevol detall necessari.

- Després de realitzar el servei, Suport a la Docència tanca el part d'avaries, amb comunicació electrònica automàtica per a la consergeria. Si és necessari, en la comunicació automàtica inclou alguna recomanació per a la consergeria.