Informació proponents màsters universitaris Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació proponents màsters universitaris

Convocatòries, terminis i normativa

Última Convocatòria: Obert Permanentment

Convocatòries prèvies / Relació de propostes per curs acadèmic ↓

Normativa de Referència ↓

El termini per a presentar sol·licituds de propostes de nous màsters universitaris i/o modificacions està obert permanentment. No obstant això, qualsevol sol·licitud presentada que haja de ser aprovada per la CEFUA (Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant) haurà de ser presentada abans del dia 5 de cada mes (o el següent dia hàbil) per a ser tramitada aqueix mes.

 

Procediment de Sol·licitud de Màster Universitari

La sol·licitud d'un nou màster universitari requereix seguir el procediment establit per la normativa sobre títols de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant.

Detall dels diferents passos del procediment:
Qui realitza aquest pas?

1 - Realitzar consulta expressa del Centre al Vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües ( vr.estudis@ua.es ).

Òrgan proponent

Òrgan proponent

3 - Informe favorable projecte

Consell de Direcció

4 - Informe favorable projecte

CEFUA

5 - Exposició pública del Projecte de Màster. Període al·legacions 15 dies hàbils.

Centre de Formació Contínua

6 - Resolució d'al·legacions

Directors, Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües o CEFUA

7 - Recaptar i aportar informes del Vr d'Ordenació Acadèmica, Vr Infraestructures, Vr. Tecnologia. Art. 15 Normativa sobre títols de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant 

Òrgan proponent

8 - Enviar a Contínua la documentació amb la Proposta de Memòria del Màster:

Òrgan proponent

9 - Informe favorable sobrela proposta de memòria

Consell de Direcció

10 - Informe favorable proposada memòria

CEFUA

11 - Exposició pública de la Proposta de Màster. Període d'al·legacions 15 dies hàbils.

Centre de Formació Contínua

12 - Resolució d'al·legacions

Directors, Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües o CEFUA

13 - Aprovació de la memòria de màster.

Consell de Govern Consell Social.

14 - Introducció memòria de màster en aplicació ANECA.

Centre de Formació Contínua

15 - Vistiplau a l'esborrany de la memòria

Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües. Òrgan proponent. Direcció Contínua.

16 - Registre de sol·licitud en la seu electrònica

Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües

17 - D'acord amb l'ordre 861/2010 de Conselleria, es remetrà la sol·licitud d'autorització d'implantació dels nous títols abans del 15 de gener.

Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües

18 - Al·legacions ANECA: Enviar respostes d'al·legacions a Contínua.

Òrgan proponent

19 - Al·legacions AVAP: Enviar respostes d'al·legacions a Contínua.

Òrgan proponent

20 - Enviar Informe ANECA i Informe Consell d'Universitats a totes els Centres i Unitats implicades.

Centre de Formació Contínua

21 - Enviar Informe AVAP i Informe Consell d'Universitats a totes els Centres i Unitats implicades.

Centre de Formació Contínua

 

 

Procediment de Modificació de Màster Universitari

  • Procediment de modificació establit pel Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües (PDF)
  • Model d'imprès per a sol·licitar-ne la modificació (MS Word)

 

Documentació d'Admissió per a Màsters Universitaris