Màster universitari en Comunicació Digital Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Màster universitari en Comunicació Digital

 

Exposició pública proposta

Proposta

En compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre títols oficials de màster universitari (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de la Proposta de memòria de Màster Universitari en Comunicació Digital rebuda i autoritzada pel Consell d'Adreça.

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua ).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 15/10/2018.

 

Exposició pública projecte

Projecte

En compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre títols oficials de màster universitari (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies (fins al 08/05/2017 inclusivament) de la Proposta de projecte de Màster Universitari en Comunicació Digital rebuda i informada favorablement per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant (CEFUA) en data 06/04/2017.

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua ).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 08/05/2017