Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Mitjà Marí i Terrestre Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Mitjà Marí i Terrestre

Exposició pública proposta

Proposta

En compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre sobre títols oficials de màster universitari (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de la  Proposta de memòria de Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Mitjà Marí i Terrestre rebuda i autoritzada pel Consell d'Adreça.

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 9/1/2019.

 

Exposició pública projecte

En compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre sobre títols oficials de màster universitari (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies (fins al 14/03/2017 inclusivament) de la  Proposta de projecte de Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Mitjà Marí i Terrestre rebuda i informada favorablement per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant (CEFUA) en data 20/02/2017.

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 14/03/2017 .