Nous Projectes de Màster Universitari 2013-2014 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Nous Projectes de Màster Universitari 2013-2014

PROPOSTA DE NOUS ESTUDIS

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE PROJECTES DE MÀSTERS UNIVERSITARIS OFICIALS PER Al CURSO 2014-2015 (Publicada 12/06/2013)

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA

 

Exposició pública d'una nova proposta de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2014-2015. En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de la proposta de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebuda i autoritzada pel Consell d'Adreça. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 Memòria Màster Universitari Recerca Criminal i Ciències Forenses.pdf

 

 

 Exposició pública d'una nova proposta de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2014-2015En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de les propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebudes i autoritzades pel Consell d'Adreça. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 Màster Universitari en Arquitectura


 

Exposició pública de dues noves propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2014-15. En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de les propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebudes i autoritzades pel Consell d'Adreça. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

Màster Universitari en Paleontologia Aplicada

Màster Universitari en Optometria Avançada i Salut Visual

 

 

Exposició pública de les propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2014-15:

En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de les propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebudes i autoritzades pel Consell d'Adreça. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

Màster Universitari en Programació de dispositius mòbils

Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica

Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

Màster Universitari en Paleontologia Aplicada

Màster Universitari en Enginyeria Química

 

 

Propostes de projecte de Màster oficial informades favorablement per la CEP en data 29/07/2013 (publicada el 29/07/2013)

Exposició pública de les propostes de projecte de màster oficial presentades per al curs 2014-15:

En compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre sobre títols oficials de màster universitari (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies (fins al 16 de setembre inclusivament) de les propostes de projecte de màster universitari rebudes i informades favorablement per la Comissió d'Estudis de Postgrau en data 29/07/2013. Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, per escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i  dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.