Nous Projectes de Màster Universitari 2014-2015 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Nous Projectes de Màster Universitari 2014-2015

APROVACIÓ CONSELL DE GOVERN

Consell de govern (27/11/2014):

Consell de Govern (16/12/2015):

 

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA PROPOSTES MEMÒRIES MÀSTERS UNIVERSITARIS

Noves propuestas de memòria de pla d'estudis de Màster Universitari (publicada 28/11/2014):

Exposició pública de quatre noves propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2015-2016. En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de quatre propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebudes i autoritzades pel Consell de Direcció. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

 

Proposta de memòria de pla d'estudis de Màster Universitari (publicada 07/11/2014):

Exposició pública de dues noves proposades de memòria de pla d'estudis de màster universitari curs 2015-2016. En compliment del que es disposa en l'art. 16 de la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012) s'obri el període d'exposició pública durant un termini de 15 dies de dues propostes de memòria de pla d'estudis de màster universitari rebudes i autoritzades pel Consell d'Adreça. Les possibles esmenes hauran de presentar-se per escrit en Registre General o registres auxiliars, dins del termini establit, i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

EXPOSICIÓN PÚBLICA PROYECTOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS

 

Propuestas de proyecto de Máster Universitario informadas favorablemente por la CEP en fecha 15/07/2014

Exposición pública de las propuestas de proyecto de máster universitario presentadas para el curso 2015/2016:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.2 de la Normativa de la Universidad de Alicante sobre sobre títulos oficiales de máster universitario (BOUA de 20 de diciembre de 2012) se abre el periodo de exposición pública durante un plazo de 15 días (hasta el 8 de septiembre inclusive) de las propuestas de proyecto de máster universitario recibidas e informadas favorablemente por la Comisión de Estudios de Postgrado en fecha15/07/2014. Las posibles alegaciones habrán de presentarse, dentro del plazo establecido, por escrito presentado en Registro General  o registros auxiliares y  dirigido al Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.

 

- Máster Universitario en Derecho de Daños

- Máster Universitario en Envejecimiento Activo y Salud

- Máster Universitario en Gestión Administrativa

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud

- Máster Universitario en Nutrición

- Máster Universitario en Urgencias y Catástrofes